Prima paginăAnunțuriianuarie 2016 › Anunț U.A.R. - Concurs de selecție proiecte culturale finanțate din timbrul de arhitectură
22 ianuarie 2016

Anunț U.A.R. - Concurs de selecție proiecte culturale finanțate din timbrul de arhitectură

Stimați colegi,

Transmitem anunțul Uniunii Arhitecților din România privind organizarea concursului pentru finanțarea din timbrul arhitecturii a proiectelor culturale - data limită de depunere 8 februarie 2016.
Pentru detalii vă invităm să consultați materialul alăturat.

Cu stimă,

22 ianuarie 2016

arh. Cornelia Burcuș
Secretar Executiv

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Sf. Constantin nr.32, sector 1
010219 București, România

Punct de lucru
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014 București, România

tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro

Vă trimitem un scurt anunț de popularizare a concursului pentru proiecte din Timbrul Arhitecturii al U.A.R.:

Vă informăm că se pot înscrie proiecte culturale în cadrul concursului gestionat de Uniunea Arhitecților din România pentru obținerea de finanțări nerambursabile din "Timbrul Arhitecturii".

Până pe 8 februarie asociațiile non-profit și instituțiile cu activitate în domeniul cultural pot depune proiecte de tipul: realizarea de biografii ale unor arhitecți, producerea, conservarea și punere în valoare a documentelor de arhitectură, realizarea de monografii de clădiri, realizarea de tratate, dicționare, ghiduri, acțiuni de salvgardare și punere în valoare a obiectivelor cu semnificație culturală, acțiuni de încurajare a implicării civice, ateliere, școli de vară.

Detalii suplimentare privind tipurile de proiecte eligibile și alte informații la: http://www.uniuneaarhitectilor.ro/lansarea-concursului-uar-de-finantare-a-proiectelor-culturale-2016 .