Prima paginăAnunțurioctombrie 2015 › Sesiune atestare drept de semnătură decembrie 2015
27 octombrie 2015

Sesiune atestare drept de semnătură decembrie 2015

Stimate colege,
Stimați colegi,

Transmitem, din partea Ordinului Arhitecților din România, anunțul următoarei Sesiuni de Atestare a Dreptului de semnătură programată pentru 11-12 decembrie 2015.
Precizăm că înscrierea la această sesiune se face la Filiala București până cel târziu în data de vineri 20 noiembrie 2015, ora 14:00.
Trimitem anexat acestui mesaj Hotărârea nr.1814/19.10.2015 a Colegiului Director al O.A.R. pentru aprobarea regulilor și procedurilor privind obținerea dreptului de semnătură.
Vă recomandăm să citiți cu atenție materialele O.A.R. deoarece acestea aduc elemente noi care trebuiesc cunoscute atât de stagiari cât și de îndrumătorii acestora.

Cu stimă,

27 octombrie 2015

arh. Cornelia Burcuș
Secretar Executiv

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Sf. Constantin nr.32, sector 1
010219 București, România

Punct de lucru
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014 București, România

tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro

Vă trimitem în anexă, Hotărârea nr. 1814/19.10.2015 a Colegiului Director al OAR, pentru aprobarea regulilor și procedurilor privind obținerea dreptului de semnătură.

Vă rugăm să trimiteți tuturor membrilor filialei dumneavoastră acest mesaj, inclusiv anexele sale, pentru că el transmite elemente de noutate, care interesează nu numai pe stagiari ci și pe îndrumătorii acestora și în general pe toată lumea.

De asemenea, aceste noi reguli și proceduri, vor trebui obligatoriu aduse la cunoștința arhitecților stagiari, alături de Metodologia de stagiu, în momentul în care aceștia se prezintă la Ordin pentru a se înscrie, cu scopul de a cunoaște încă de la început, care sunt exigențele interviului de obținere a dreptului de semnătură.

Pentru că, așa cum rezultă din anexele prezentate, se insistă foarte mult de acum înainte, pe Misiunile arhitectului, vă trimitem cu acest prilej și linkul, de pe siteul www.oar.squarespace.com , la care acest document poate fi accesat. Acesta este:

http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/867055/25176899/1405085338090/Misiunile_arhitectului_web.pdf?token=QYI8E%2Bp89umz%2FxYZf29AkzcazWs%3D>http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/867055/25176899/1405085338090/Misiunile_arhitectului_web.pdf?token=QYI8E%2Bp89umz%2FxYZf29AkzcazWs%3D

Având în vedere că în documentele emise cu acest prilej, nu se mai face referire la necesitatea trimiterii la Comisie a Rapoartelor de stagiu, vă rugăm ca acestea să rămână în arhiva filialei. Ne exprimăm convingerea că emiterea Dovezii de efectuare a stagiului, de către fiecare filială pentru fiecare dintre stagiarii săi, atunci când se aplică pentru interviu, implică și garanția că fiecare dintre aceștia a depus toate aceste rapoarte de stagiu.

Calendarul Sesiunii de Acordare a Dreptului de Semnătură 11 - 12 Decembrie 2015, este următorul:

până la 20 noiembrie se depun dosarele la filiale;

până la 24 noiembrie se emit dovezile de efectuare a stagiului;

până la 27 noiembrie dosarele trebuie sa ajungă la OAR, sediul central;

pe 8 decembrie se afișează lista programărilor;

pe 11 - 12 decembrie are loc sesiunea de interviuri;

pe 15 decembrie - anunțarea rezultatelor.

Cu stimă,

--

Iulian Tepure
secretar

Ordinul Arhitecților din România
str. Arthur Verona, Pictor nr.19
010312, București, România
tel/fax: 021 317 26 34, 0728 872 150
www.oarsquarespace.com // www.oar.org.ro


Fișiere atașate: