Prima paginăAnunțuriseptembrie 2015 › Invitație participare studiu O.A.R. și I.M.A.S.
24 septembrie 2015

Invitație participare studiu O.A.R. și I.M.A.S.

Stimate colege,
Stimați colegi,

Ordinul Arhitecților din România a constituit un grup de lucru în vederea realizării unui sistem informatic al costurilor privind activitatea de proiectare în arhitectură - prima etapă presupune culegerea de informații privind timpul de muncă necesar fiecărei misiuni de arhitectură.
I.M.A.S. Marketing Sondaje, partener O.A.R. în derularea acestui proiect, a inițiat un studiu bazat pe chestionarea în vederea culegerii datelor privitoare la cantitatea de muncă necesară finalizării unui proiect de arhitectură, sondaj care se adresează membrilor O.A.R. (a fost stabilit un eșantion statistic reprezentativ de B.I.A. și firme cu codul CAEN 7111 din București și din țară).
Vă Transmitem în atașament, invitația de a participa la acest proces-operatorii I.M.A.S. vă vor contacta în acest sens și vă rugăm să dați curs acestei invitații.

24 septembrie 2015

arh. Cornelia Burcuș
Secretar Executiv

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Sf. Constantin nr.32, sector 1
010219 București, România

Punct de lucru
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014 București, România

tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro

Doamnelor/domnilor arhitect,

Ordinul Arhitecților din România își propune realizarea unui sistem informatic al costurilor cu privire la activitatea de proiectare în arhitectură. Într-o primă etapă, atingerea acestui scop presupune culegerea de informații despre timpul de muncă necesar realizării fiecărei misiuni de arhitectură, în cadrul unei diversități cât mai mari de proiecte.

IMAS Marketing și Sondaje, partener al OAR în derularea acestui proiect, deține pachetul metodologic și resursa umană pregătită în vederea culegerii datelor privitoare la cantitatea de muncă depusă pentru finalizarea unui proiect de arhitectură. IMAS și OAR au inițiat un studiu sociologic pe bază de chestionar, având stabilit un eșantion statistic reprezentativ de B.I.A. și firme cu codul CAEN 7111 din București si.

La nivelul OAR a fost constituit un grup de lucru, printre ale cărui obiective s-a aflat și realizarea instrumentului de măsurare, i.e. a chestionarului, folosit în acest studiu. Din partea IMAS au fost implicați patru cercetători în pregătirea pachetului metodologic, pentru a cărui aplicare au fost instruiți 50 de operatori de interviu.

Vă transmitem invitația de a participa și contribui la acest proces, prin completarea chestionarului ce vă va fi pus la dispoziție de către operatorii IMAS special delegați în acest sens.

atașat Invitatie_OAR_IMAS.pdf

Ordinul Arhitecților din România
str. Arthur Verona, Pictor nr.19
010312, București, România
tel/fax: 021 317 26 34, 0728 872 150
e-mail: office@oar.org.ro
mobil: 0744 573 061
e-mail: serban.tiganas@dicositiganas.ro
www.oar.squarespace.com // www.oar.org.ro


Fișiere atașate: