Prima paginăAnunțurimai 2015 › Proces verbal si hotarari Adunarea Generală Extraordinară a U.P.L.R.
22 mai 2015

Proces verbal si hotarari Adunarea Generală Extraordinară a U.P.L.R.

Stimate colege,
Stimați colegi,

Transmitem în atașament, Procesul Verbal al Adunării Generale Extraordinare a UPLR din 13 mai 2015.

Cu stimă,

22 mai 2015

arh. Cornelia Burcuș
Secretar Executiv

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Sf. Constantin nr.32, sector 1
010219 București, România

Punct de lucru
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014 București, România

tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro

Doamna/Domnule Arhitect,

Va transmitem in atasament, spre informare, Procesul Verbal al sedintei
Adunarii Generale Extraordinare a UPLR din 13 mai 20015, precum si
Hotararile adoptate cu acest prilej.

Cu deosebita consideratie,

Mariana Ionescu
Consilier Relatii Internationale

Ordinul Arhitecților din România
str. Arthur Verona, Pictor nr.19
010312, București, România
tel/fax: 021 317 26 34, 0728 872 150
e-mail: office@oar.org.ro
mobil: 0744 573 061
e-mail: serban.tiganas@dicositiganas.ro
www.oar.squarespace.com


Fișiere atașate: