Prima paginăAnunțurimai 2015 › Conferință "Moșiile familiei Bibescu-Brâncoveanu"
22 mai 2015

Conferință "Moșiile familiei Bibescu-Brâncoveanu"

Stimate colege,
Stimati colegi,

Transmitem invitatia de a participa la conferinta sustinuta de istoricul de arta Oana Marinache, cu tema: "Moșiile familiei Bibescu-Brâncoveanu" care va avea loc sambata 23 mai 2015 ora 16:00 la Palatul Mogoșoaia, în Sala Scoarțelor.

Cu stima,

22 mai 2015

arh. Cornelia Burcus
Secretar Executiv

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Sf. Constantin nr.32, sector 1
010219 București, România

Punct de lucru
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014 București, România

tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro

*Moșiile familiei Bibescu-Brâncoveanu*

Conferința istoricului de artă Oana Marinache are loc sâmbătă, 23 mai 2015, de la ora 16:00, la Palatul Mogoșoaia, în Sala Scoarțelor.

Familiile Bibescu-Basarab Brâncoveanu sunt în secolul al XIX-lea unele
dintre cele mai importante proprietare funciare în Țara Românească,
domeniile lor întinzându-se mai ales în județele Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea,
Buzău, Mehedinți, Ialomița, Prahova, Ilfov, Romanați, Dâmbovița. Cea mai
mare parte a patrimoniului funciar provenea din moștenirea domnitorului
Constantin Brâncoveanu. Moștenirea brâncovenească este, cu siguranță, cea
mai de seamă, atât în ceea ce privește numărul proprietăților, cât și
suprafețele uriașe ale moșiilor.

Potrivit studiului elaborat și publicat de Iolanda Țighiliu în 2008,
patrimoniul brâncovenesc cuprindea la începutul secolului al XVIII-lea
aproximativ 179 proprietăți, dintre care 171 în Țara Românească. O parte
dintre acestea vor trece din patrimoniul marelui ban Grigore Brâncoveanu,
pe de o parte, Așezămintelor Brâncovenești, Spitalului Brâncovenesc
ctitorit de văduva sa, Safta, dar și nepoatelor lor, Elisabeta și Zoe.

Proprietățile vor ajunge apoi în posesia lui Gheorghe Bibescu, prin
căsătoria sa cu Zoe Brâncoveanu; după divorțul celor doi, pentru o perioada
foarte lungă de timp, între 1844-1892, patrimoniul va fi pus sub o
„Epitropie a Averii Doamnei Zoe Brâncoveanu”. În perioada imediat următoare
decesului doamnei Zoe, fiii și fiicele Brâncoveanu și Bibescu, prin
intermediul experților, vor evalua însemnata ei avere și vor desemna mai
multe loturi de proprietăți. Ei vor trage la sorți aceste loturi și, după
caz, își vor despăgubi rudele care ar fi primit proprietăți de mai mică
valoare.

De-a lungul secolului al XX-lea vom asista la diferite alte tranzacții
între nepoții Bibescu, amintim numai moștenirea lăsată vărului său,
Constantin Basarab de Brâncoveanu în 1916 de către Alexandru Filipescu,
fiul Elizei Bibescu, decedat fără urmași sau vânzarea-cumpărarea din 1911 a
moșiei și palatului de la Mogoșoaia de către George-Valentin Bibescu de la
verișoara sa, Marie Nicole Darvari, fiica prințului Nicolae Bibescu.

Cercetarea fondului Creditul Funciar Rural a scos la lumină nenumărate
planuri de moșii, cărți de hotărnicie și documente de familie despre
moșiile Bibescu-Brâncoveanu.
Mădălina Mirea
Șef de departament
Serviciul Expoziții Documentare
Patrimoniu
0728 877 175
0740 200 880
comunicare@palatebrancovenesti.ro
www.palatebrancovenesti.ro