Prima paginăAnunțurimai 2015 › Punctul de vedere al O.A.R. privind proiectul noului Cod Fiscal
12 mai 2015

Punctul de vedere al O.A.R. privind proiectul noului Cod Fiscal

Stimate colege,
Stimați colegi,

Transmitem în atașament punctul de vedere al O.A.R. privind proiectul noului Cod Fiscal aflat în dezbaterea Camerei Deputaților.

Cu stimă,

12 mai 2015

arh. Cornelia Burcuș
Secretar Executiv

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Sf. Constantin nr.32, sector 1
010219 București, România

Punct de lucru
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014 București, România

tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro

Ordinul Arhitecților din România a prezentat public punctul său de vedere oficial la adresa proiectului de Cod Fiscal 2015, aflat în prezent în dezbaterea Camerei Deputaților. Amendamentele Ordinului vizează în primul rând propunerile privind funcționarea PFA, pe de o parte, și regimul fiscal al clădirilor de patrimoniu, pe de alta.

Punctul de vedere a fost transmis Ministerului de Finanțe, Guvernului
României și forurilor de resort din Camera Deputaților.

Cu deosebită considerație,

Raluca Ștefan, consilier pentru comunicare

Ordinul Arhitecților din România

str. Arthur Verona, Pictor nr.19
010312, București, România
tel/fax: 021 317 26 34
www.oar.squarespace.com
www.oar.org.ro


Fișiere atașate: