Prima paginăAnunțurifebruarie 2015 › Invitația asociației ”Bucureștiul meu drag” de a participa cu date la completarea Dicționarului arhitecturii românești moderne - literele A-H
13 februarie 2015

Invitația asociației ”Bucureștiul meu drag” de a participa cu date la completarea Dicționarului arhitecturii românești moderne - literele A-H

Stimate colege,
Stimați colegi,

Transmitem alăturat invitația asociației ”Bucureștiul meu drag” de a participa cu date la completarea Dicționarului arhitecturii românești moderne - literele A-H.

Cu stimă,

13 februarie 2015

arh. Cornelia Burcuș
Secretar Executiv

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Sf. Constantin nr.32, sector 1
010219 București, România

Punct de lucru
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014 București, România

tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro

Transmitem alăturat invitația Asociației "Bucureștiul meu drag" de a participa cu date despre dumneavoastră și lucrările dumneavoastră la completarea *Dicționarului arhitecturii românești moderne (sec. XIX, XX, XXI)* *(literele A-H).*

Proiectul este inițiat de asociația Bucureștiul meu drag și este susținut de Uniunea Arhitecților din România.

Denumire proiect: *Dicționar al arhitecturii românești moderne (sec. XIX, XX, XXI)*

Operator cultural: *Bucureștiul meu drag*

Echipa proiectului cultural: ing. Andrei Bîrsan (coord.), cercetători: arh. Sidonia Teodorescu, arh. Raluca Niculae, arh. Vasile Țelea, arh. Gabriela Petrescu

Proiectul cultural *Dicționar al arhitecturii românești moderne (sec. XIX, XX, XXI)*, beneficiar al unei finanțări din partea Uniunii Arhitecților din România, din fondul Timbrul Arhitecților în anii 2012 și 2014, răspunde contextului efervescenței cercetărilor recente și interesului crescut referitor la descoperirea și informarea publicului interesat, cu privire la activitatea profesională a arhitecților și la realizările reprezentative din arhitectura românească. Obiectivul proiectului se constituie în structurarea fluxului existent de informații, selecția (pe baza unei analize multicriteriale) și centralizarea datelor biobibliografice referitoare la arhitecți români implicați activ în diferite instanțe ale domeniului (proiectare, cercetare, pedagogie etc.). Cercetarea structurată alfabetic cuprinde în prezent *două volume* (*literele A-C* și *D-H*) și are la bază prelucrarea informațiilor documentare din arhiva UAR, alte arhive și colecții particulare, publicații de specialitate, de epocă și recente, furnizate direct de către arhitecți sau urmași ai acestora.

*Pentru a înlesni accesul la informație, rezultatele cercetării pot fi
consultate online la adresa: https://issuu.com/dictionaruar

*Echipa proiectului cultural dezvoltat de către asociația** Bucureștiul meu drag** adresează mulțumiri **Uniunii Arhitecților din România** pentru sprijinul constant,** tuturor colaboratorilor implicați în activitatea de cercetare și arhitecților care au participat activ la acest demers, prin furnizarea de informații.*

În prezent, echipa de cercetători actualizează datele existente și
introduce în cuprinsul acestora alti arhitecți.* Criteriile de selecție* în ceea ce privește includerea arhitecților în dicționar, se constituie în principal, din numărul de premii obținute la nivel național și/sau internațional, numărul de menționări ale respectivului arhitect și ale lucrărilor sale în publicații de specialitate: lucrări de istorie a arhitecturii, artei și construcțiilor, dicționare de arhitecți și clădiri, premii, distincții, recunoașteri ale activității de proiectare, activității didactice, de cercetare și publicistică în domeniul arhitecturii și domenii conexe.

În cazul în care doriți să fiți incluși în acest dicționar, structura unei fișe este următoarea:

NUME (nume purtat anterior), Prenume

(anul nașterii...)

Studii: absolvent al Facultății...anul....

Funcții:

Lucrări:

Activitate didactică:

Publicații:

Concursuri/ Premii:

*De asemeni, vă rugăm să anexați o fotografie a dvs. tip portret și
fotografii ale câtorva lucrări mai importante.*

Vă mulțumim anticipat pentru ajutorul acordat în sensul diseminării
informațiilor despre personalitatea și munca arhitecților români și așteptăm fișele completate cu date reprezentative despre activitătea dvs. profesională, via e-mail la următoarele adrese:
ralucalivia@yahoo.com, sidoniat@yahoo.com, gabi_petrescu79@yahoo.com


Fișiere atașate: