Prima paginăAnunțurifebruarie 2015 › Consultații profesionale O.A.R. București februarie 2015
5 februarie 2015

Consultații profesionale O.A.R. București februarie 2015

Stimate colege,
Stimați colegi,

Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
anunță organizarea de consultații profesionale oferite gratuit membrilor filialei.
Aceste consultații au loc lunar.
Consultațiile profesionale sunt susținute de arh. Bogdan Bogoescu,
Vicepreședinte cu probleme legislative.
La consultații pot participa toți membrii filialei care sunt interesați.
Următoarea întâlnire va avea loc joi 19 februarie 2015 ora 14:30, la
sediul filialei.
Participarea este liberă, singura solicitare fiind ca cei interesați să
transmită o cerere de înscriere prin fax: 021 3039226/ 021 3077163, pe
email: oarbuc@rdsmail.ro sau direct la secretariat până miercuri 18
februarie 2015, ora 16:30.
Precizăm că înscrierile sunt înregistrate la filială - cei care se
înscriu sunt așteptați, fără alte formalități, la data și ora stabilite.
Filiala va anunța telefonic sau prin e-mail dacă întâlnirea se
contramandează - ex. din lipsa de solicitări din partea membrilor.
Tematica generală:
1.- managementul contractului de proiectare
- întocmirea ofertelor și tarifarea serviciilor de proiectare
- întocmirea și negocierea contractului general cu beneficiarul
- întocmirea și negocierea contractelor cu subproiectanții de specialitate;
- cote de manoperă
- clauze speciale
2.- organizarea procesului de proiectare
- faze de proiectare și conținut-cadru al acestora
- misiunile arhitectului ca șef de proiect complex
- întocmirea graficului de predări între specialități
- coordonarea tehnică a proiectelor întocmite de specialitățile inginerești
- verificarea proiectelor elaborate de subproiectanți
- gestionarea bugetului proiectului
3. - managementul financiar al biroului individual de arhitectură
- întocmirea unui plan financiar; buget de venituri și cheltuieli
4.- drepturi de autor
- contract sau clauză de cesiune a dreptului de autor în raport cu
colaboratorii, cu beneficiarul proiectului sau cu terții.
5. Alte subiecte propuse de participanți.
Menționăm că lista problemelor poate fi completată cu alte subiecte
propuse de dumneavoastră.

Cu stimă

5 februarie 2015

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014, București, România
tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro