Prima paginăAnunțurifebruarie 2015 › Consultații juridice O.A.R. București februarie 2015
5 februarie 2015

Consultații juridice O.A.R. București februarie 2015

Stimate colege,
Stimați colegi,

Filiala București a O.A.R. organizează consultații juridice oferite
gratuit membrilor filialei.
Acestea au loc lunar.
La consultații pot participa toți membrii filialei care sunt interesați.
Consultațiile sunt susținute de un avocat din cadrul Cabinetului de
avocatură Marcel Toader, avocatul Filialei București a O.A.R.
În această lună consultațiile juridice au fost programate pentru joi 26
februarie 2015 ora 15:30 la sediul filialei.
Membrii filialei care doresc să participe sunt invitați să transmită o
cerere în acest sens.
Înscrierile se primesc pe fax la tel 021 3077163, pe e-mail la adresa
oarbuc@rdsmail.ro sau se depun direct la sediul filialei până miercuri
25 februarie 2015, ora 16:30.

Precizăm că cei care depun cereri de participare sunt așteptați, fără
alte formalități, la data și ora stabilite.
Filiala va anunța telefonic pe cei înscriși dacă întâlnirea se
contramandează - ex: din lipsa de solicitări din partea membrilor.
Deoarece sunt multe solicitări și membrii doresc să discute situații
particulare, vă rugăm să restrângeți discuția la 10 - 15 minute pentru
fiecare arhitect.

Cu stimă,

05 februarie 2015

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014, București, România
tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro