Prima paginăAnunțuriaprilie 2014 › Reminder Conferința Filialei Teritoriale București a O.A.R. (19 mai 2014) și Conferința Ordinului Arhitecților din România (28-29 iunie 2014)
30 aprilie 2014

Reminder Conferința Filialei Teritoriale București a O.A.R. (19 mai 2014) și Conferința Ordinului Arhitecților din România (28-29 iunie 2014)

Stimați colegi,

Vă reamintim că în acest an vor avea loc conferințe de alegeri: Conferința Filialei Teritoriale București a O.A.R. și Conferința Ordinului Arhitecților din România (28-29 iunie 2014).
Conferința Filialei Teritoriale București a Ordinului Arhitecților din România are loc luni 19 mai 2014 în București, începând cu ora 8:30, la Sala Studio a Teatrului Național București.

Programul Conferinței Filialei Teritoriale București a Ordinului Arhitecților din România cuprinde următoarele:
- Rapoartele de activitate ale actualelor foruri de conducere și comisii alese ale Filialei Teritoriale București a O.A.R. – legislatura 2010-2014;
- Alegerea forurilor de conducere și comisiilor Filialei Teritoriale București a O.A.R. pentru următorii patru ani - legislatura 2014-2018;
- Validarea listei delegaților și a supleanților Filialei Teritoriale București a O.A.R. la Conferința Națională a Ordinului Arhitecților din România din 28-29 iunie 2014 - 179 delegați și 18 supleanți;
- Stabilirea prin Hotărârea Conferinței Teritoriale București a listei candidaților propuși pentru Consiliul National – 36 de locuri.

La lucrările conferinței pot participa toți membrii filialei. Drept de vot și dreptul de a candida pentru forurile de conducere și comisiile alese ale filialei, pentru funcția de membru în Consiliul Național și dreptul de a se înscrie ca delegați și supleanți ai filialei la Conferința Națională îl au numai membrii cu cotizația achitată la zi – respectiv cu cotizația achitată pentru anul 2014 până la data de 30 aprilie 2014.

Data limită de depunere a candidaturilor este 8 mai 2014, ora 16:30, la sediul Filialei București.

Dosarele de candidatură se depun personal și conțin următoarele:
- Cerere tip de candidatură datată, semnată și parafată;
- CV succint datat, semnat și parafat;
- Scrisoare de intenție cu obiectivele propuse datată, semnată și parafată;
- Dovadă eliberată de Filiala București prin care se confirmă că respectivul candidat nu a fost sancționat în ultimii 8 ani și are cotizația achitată la zi până la data de 30 aprilie 2014.

Detalii privind conținutul dosarului de candidatură, condiții de eligibilitate și incompatibilități sunt afișate pe site-ul filialei - www.oar-bucuresti.ro - la capitolul Conferința Filialei București a O.A.R. - luni 19 mai 2014, respectiv în Hotărârea CD candidaturi + anexe.

Membrii Filialei București care doresc să participe la lucrările Conferinței Naționale se înscriu pentru această poziție prin completarea unei cereri - vezi anexa 2 la Hotărârea CD candidaturi. Pentru aceștia Filiala București va emite o dovadă prin care se confirmă că nu au sancțiuni disciplinare în ultimii 4 ani și au cotizația achitată la zi până în data de 30 aprilie 2014.

Precizăm că membrii Filialei București care doresc să candideze la Consiliul Național al O.A.R. vor depune dosarul de candidatură complet la sediul Filialei București până la data de 8 mai 2014, ora 16:30.

Conferința Teritorială București a O.A.R. stabilește prin Hotărâre lista candidaților propuși pentru Consiliul Național (vezi Hotărârea CD candidaturi). În vederea asigurării procesului electoral, numărul candidaților propuși pentru Consiliul Național al O.A.R. va fi mai mare decât numărul locurilor ( 36 locuri).

Participanții la Conferința Filialei Teritoriale București a O.A.R. se legitimează cu Carte de Identitate/Buletin de Identitate în ziua conferinței între orele 8:30 - 9:30.

Prezența candidaților la lucrările Conferinței Filialei Teritoriale București a O.A.R. - foruri de conducere și comisii alese ale Filialei București și la Consiliul National - este obligatorie.

Participanții cu drept de vot la Conferința Filialei Teritoriale București a O.A.R., vor primi la înregistrare mapa conținând ordinea de zi a conferinței, lista forurilor de conducere și a comisiilor care se aleg și buletinele de vot.

Vă așteptăm să participați la Conferința Filialei Teritoriale București a O.A.R.,

aprilie 2014

COLEGIUL DIRECTOR TERITORIAL

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014, București, România
tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro