Prima paginăAnunțurimartie 2014 › Achiziții publice 20.03.2014
20 martie 2014

Achiziții publice 20.03.2014

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

20 martie 2014

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

"Proiectare si executie , reabilitare – Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov (Consolidare si reamenajare Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov - Corp B)": Cap. 3.3 Proiectare si inginerie 890.180,00 lei fara TVA; Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 18.971.420,00 lei fara TVA; Cap. 5(5.1) Cheltuieli pentru organizarea de santier 189.710,00 lei fara TVA; Cap. 5(5.3) Cheltuieli diverse si neprevazute 1.191.696,00 lei fara TVA,(din cap. 3 si 4), respectiv 6% Valoarea aferenta diverselor si nevrevazutelor reprezinta procentul de 6% din valoarea estimate a contractului fara diverse si neprevazute, calculat in conformitatre cu HG 28/2008. Aceasta decontandu-se doar daca apar cheltuieli cu produse/servicii/lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului si care nu reprezinta modificari substantiale ale contractului de achizitie publica.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2014/03/195547.zip

Proiectarea si Construirea unui ansamblu de locuinte sociale pentru orasul Turceni amplasat pe teren apartinand orasului, Judetul Gorj. In zona exista retele de energie electrica, apa, canalizare si gaz metan. Valoarea estimata supusa prezentei proceduri de achizitie publica este de 6.519.764 lei fara TVA la care se adauga cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 10% sau valoare de 651.976,40 lei fara TVA, rezultand o valoare totala estimata de 7.171.740,40 lei fara TVA, defalcate conform Devizului general astfel : cap 1. - Amenajarea terenului: 162.328,00 cap 2. - Asigurarea utilitatilor: 286.918,00 cap 3.2 - Proiect tehnic : 97.020,00, Detalii de executie: 5.700,00, Verificare tehnica proiect: 4.000,00 cap 3.6 - Asistenta tehnica proiectant: 28.915,00 cap 4. – Cheltuieli pentru investitia de baza: 5.783.036,00 cap 5.1. - Organizare de santier: 151.847,00 cap 5.3. - Diverse si neprevazute: 651.976,40
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2014/03/195409.zip