Prima paginăAnunțuridecembrie 2013 › Achiziții publice 12.12.2013
12 decembrie 2013

Achiziții publice 12.12.2013

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

12 decembrie 2013

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Servicii de proiectare pentru proiectul "Amenajare cladire str. A.I.Cuza nr. 1", conform Temei de Proiectare (caietului de sarcini) nr. 147871/03.10.2013;Imobilul din str. A.I.Cuza nr. 1 se afla pe lista monumentelor istorice din municipiul Craiova, Anexa la Ordinul nr. 2361/2010 al ministrului culturii si cultelor, poz. 159. Obiectul contractului de servicii: - Documentatie pentru schimbarea de destinatie a cladirii din sediu banca BCR in sediu birouri Primaria Municipiului Craiova; - Expertiza tehnica; - Audit energetic; - Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (DALI); - Analiza cost-beneficiu; - Documentatie tehnica pentru autorizatie de construire (D.T.A.C.); - Proiect tehnic; - D.T.O.E.; - Detalii de executie (D.E.); - Asistenta din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor. Valoarea estimata nu cuprinde procentul de diverse si neprevazute, având in vedere ca pâna la aceasta data nu a fost intocmit si aprobat Devizul general al investitiei. Astfel, nu sunt aplicabile prevederile art. 28, alin.(7) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/12/187971.zip