Prima paginăAnunțurinoiembrie 2013 › Achiziții publice 19.11.2013
19 noiembrie 2013

Achiziții publice 19.11.2013

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

19 noiembrie 2013

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Obiectul principal al Contractului este de asistenta tehnica din partea proiectantului atestat de Ministerul Culturii, pentru obiectivul de investitii “AMBULATORIUL DE SPECIALITATE OBSTETRICA SI GINECOLOGIE CUZA VODA IASI”. Proiectantul de asistenta tehnica atestat de Ministerul Culturii isi va desfasura activitatea in relatia cu Dirigintele de santier, Constructorul, Furnizorii si Subcontractantii in derularea contractului de lucrari. Acesta va asigura Beneficiarul (Autoritatea Contractanta) ca lucrarea executata de catre Constructor va fi în concordanta cu proiectul tehnic care a stat la baza Contractului de finantare.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/11/186154.zip