Prima paginăAnunțurioctombrie 2013 › Achiziții publice 23.10.2013
23 octombrie 2013

Achiziții publice 23.10.2013

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

23 octombrie 2013

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Lucrari de compartimentare si amenajare a spatiilor adiacente stadionului Ilie Oana in spatii de pregatire sportiva (inclusiv proiectare) si racordarea acestor spatii la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice. Aceste spatii vor asigura modalitati multiple de desfasurare a procesului instructiv-educativ pe diferite ramuri de sport , in municipiul Ploiesti, activitatile desfasurandu-se in prezent in spatii improprii pregatirii sportive de performanta.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/10/184279.zip