Prima paginăAnunțurioctombrie 2013 › Achiziții publice 10.10.2013
10 octombrie 2013

Achiziții publice 10.10.2013

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

10 octombrie 2013

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Contractul presupune realizarea urmatoarelor activitati: a. Proiect Tehnic, Detalii de executie, Caiete de sarcini b. Proiect faza DTAC, documentatii de obtinere a avizelor si acordurilor c. Documentatie de licitatie si Exemplarul Beneficiarului (cuprinzând si partea economica) d. Documentatie care va cuprinde un comparativ între proiectul existent si proiectul modificat/revizuit în conformitate cu cerintele AM si OI POR precum si justificarea ca prin noile solutii tehnice se solutioneaza problemele care tin de functionalitatea, eficienta si atractivitatea viitorului WELLNESS – TERMAL ”NYMPHAEA” PT, DDE, CS se vor intocmi in 5 exemplare, Documentatia pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor de construire in 2 exemplare, si 1 exemplar Beneficiar, Documentatie comparativa 2 exemplare Documentatia va fi predata si pe suport electronic. Restul documentatiei: in SEAP.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/10/183418.zip

Proiectarea si executia lucrarilor aferente obiectivului de investitii “Camin cultural cartier Plopu, oras Darmanesti” Etapa I. Proiectare: 20 040 lei (fara TVA); Etapa II. Executie lucrari de constructii si instalatii aferente 1 288 394 lei (fara TVA), astfel: - lucrari pentru protectia mediului: 6 687 lei; - lucrari de realizare alimentare cu apa: 20 142 lei; - lucrari de realizare a retelei de canalizare + bazin vidanjabil: 27 082 lei; - lucrari de realizare alimentare cu energie electrica: 16 414 lei; - lucrari de realizare alimentare cu gaze naturale: 4 244 lei; - lucrari de realizare record internet si TV: 5 776 lei; - lucrari pentru investitia de baza: 1 199 374 lei; - lucrari pentru organizarea de santier: 8 675 lei; Etapa III. Asistenta tehnica pe parcursul derularii lucrarilor: 7. 900 lei (fara TVA), Cheltuieli diverse si neprevazute (4,4%) in valoare estimata de 57.918,70 lei fara TVA. Valoarea estimata totala a investitiei (proiectare si executie) este de 1.374.252,70 lei fara TVA, din care: - valoarea estimata a investitiei (proiectare si executie) este de: 1.316.334 lei fara TVA; - cheltuieli diverse si neprevazute (4,4%) in cuantum de: 57.918,70 lei fara TVA
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/10/183410.zip