Prima paginăAnunțurioctombrie 2013 › Achiziții publice 03.10.2013
3 octombrie 2013

Achiziții publice 03.10.2013

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

3 octombrie 2013

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Contract de servicii de consultanta pentru eleborare tema de concurs pentru "Concurs de solutii pentru amenajare zona Piata Matache "
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/10/182978.zip

În urma expertizei, s-a hotarât ca pentru punerea în siguranta a cladirii CED Rosiori Nord sunt necesare urmatoarele masuri de interventie:-subzidirea fundatiei din coltul de Sud-Est pe lungimea l1=3,00m si l2=4,45m;-refacere zidarie degradata inclusiv sprijinirea planseului peste parter în încaperea salii de relee în vederea demolarii zidului de la parter fisurat si deplasat pe lungimea l1=3,00m si l2=4,45m si rezidirea lui pâna sub centura planseului;-consolidare colturi sala de relee;-refacere integrala a instalatiei de apa si canalizare din cladirea CED;-refacere trotuar în jurul cladirii;-înlocuirea învelitorii tip terasa cu o învelitoare de tabla pe sarpanta de lemn;-lucrari de finisaje interioare si exterioare ale cladirii consolidate;-înlocuirea jgeaburilor si burlanelor de scurgere a apei de pe acoperis. Pentru reducerea costurilor prin îmbunatatirea performantei energetice a cladirii, auditorul energetic în raportul realizat în anul 2011 a propus urmatoarele: a)Solutii recomandate pentru anvelopa cladirii:-izolarea termica la exterior a peretilor exteriori, fara strat de aer ventilat, cu un strat termoizolant de polistiren expandat ignifugat;-izolarea termica a planseului de terasa cu un strat suplimentar de polistiren extrudat;-izolarea termica a fetei exterioare a soclului cu un strat de polistiren extrudat;-înlocuirea ferestrelor si usilor exterioare cu tâmplarie PVC cu geam termoizolant cu o fata low-e. b)Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii:-montare robinete cu termostat pe racordul corpurilor de încalzire;-curatirea radiatoarelor. Suma aferenta procentului de diverse si neprevazute este de 0 lei.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/10/182839.zip

Amenajare si extindere Parc Dragalina Modernizare strazi Sensuri giratorii
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/10/182871.zip

Proiectarea modernizarii cladirii sediului centrului de exploatare Resita conform documentatieie de atribuire. Valoarea diverselor si neprevazutelor la acest contract este 0.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/10/182888.zip