Prima paginăAnunțuriiulie 2013 › Achiziții publice 19.07.2013
19 iulie 2013

Achiziții publice 19.07.2013

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

19 iulie 2013

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Reabilitare vestigii arheologice bulevardul Stefan cel Mare si Sfant - valorificare urbanistica: selectarea celor mai bune proiecte privind reabilitarea si ameliorarea cadrului urban aferent bulevardului Stefan cel Mare si Sfant si zonelor adiacente - Municipiul Iasi.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/07/177722.zip

Procedura se refera la achizitia de servicii de expertiza tehnica, audit energetic si proiectare în toate fazele prevazute de H.G. 28/2008 privind aprobarea continutului - cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii si în conditiile date de Ghidul solicitantului pentru Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1, Domeniul de interventie 1.2 – Sprijinirea investitiilor în eficienta energetica a blocurilor de locuinte, privind Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte, precum si asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor. În cazul prezentei proceduri nu sunt aplicabile prevederile art. 28 alin. (7) din OUG 34/2006 referitoare la cuantumul procentului de cheltuieli diverse si neprevazute.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/07/177635.zip

Conform caietului de sarcini, DALI si documentatiei de atribuire. <br/>Valoarea estimata totala a contractului este de 1335,25 mii lei din care 52,96 mii lei cheltuieli diverse si neprevazute. Procentul cheltuielilor diverse si neprevazute luat in calcul este de 4,26% aplicabil la cap. 2, 3, 4 din Devizul General intocmit conform HG 28 /2008.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/07/177711.zip