Prima paginăAnunțuriiulie 2013 › Achiziții publice 18.07.2013
18 iulie 2013

Achiziții publice 18.07.2013

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

18 iulie 2013

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Contractul presupune Proiectarea si executia pentru INFIINTARE CENTRU DE INGRIJIRE SI EDUCATIE TIMPURIE PENTRU COPILUL CU VÂRSTA CUPRINSA ÎNTRE 0-3 ANI -Construirea unei cladiri pentru o cresa cu 4 grupe cu program normal cu o suprafata desfasurata de cca 735,80 mp. - acoperis - de tip terasa necirculabila cu luminator din policarbonat termoformat - cladirea -izolata cu termosistem de 5 cm grosime, tencuiala decorativa de culoare bej - tâmplaria -din PVC culoare alb cu geam termopan. - sistemul de colectare si îndepartare a apelor meteorice se va dimensiona conform cerintelor. - realizare accese, inclusiv pentru persoanele cu handicap motor - împrejmuirea terenului - cu panouri din plasa bordurata vopsita electrostatic, culoare verde, h panou =2,50 m - Pardoselile - din parchet laminat pentru trafic greu, gresie sau covor PVC. - realizare instalatii sanitare si termice; La proiectarea instalatiilor sanitare si termice se va tine cont de normativele în vigoare si de situatia specifica a compartimentarilor din cladire, astfel încât sa se creeze un confort termic ridicat si economic, precum si un standard ridicat al grupurilor sanitare. - amenajarea de grupuri sanitare pentru copii, dimensionate conform normativelor în vigoare; - amenajarea unei centrale termice la nivelul 1 al cladirii care va functiona pe gaze naturale în regim de condensare. - introducere apa curenta în grupurile sanitare; - evacuarea apelor menajere uzate de la grupurile sanitare se va face direct în reteaua de canalizare care se va executa o data cu obiectivul propus. - De la poarta de acces de la strada, pâna la intrarea principala în cladire se va realiza o alee pietonala din piatra de pavaj asezata pe strat de nisip. Fatadele cresei se vor înscrie într-o arhitectura simpla, care sa nu contrasteze cu atmosfera specifica a zonei, cu finisaje simple. Valoarea estimata totala,fara TVA=2.841.937,09 lei;valoare cheltuieli diverse si neprevazute, faraTVA=301.853,62 lei, reprezentand 10,6% din valoarea estimata, fara TVA.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/07/177593.zip

Contractul are ca obiect: - Prestarea de servicii de proiectare in faza de proiect tehnic, caiete de sarcini si detalii de executie. - Executia lucrarilor pentru construirea a doua piscine publice in aer liber(una pentru adulti si una pentru copii) Valoarea estimata a contractului este de 1.084.000 lei din care: - 13.000 lei pentru serviciile de proiectare - 1.028.000 lei constructii si montaj. - 43.000 cheltuieli diverse si neprevazute Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute reprezinta 4,13% din valoarea estimata a contractului fara aceste cheltuieli
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/07/177554.zip