Prima paginăAnunțuriaprilie 2013 › Achiziții publice 25.04.2013
25 aprilie 2013

Achiziții publice 25.04.2013

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

25 aprilie 2013

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Contract de proiectare si executie lucrari la obiectivul ,,Consolidarea Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia- etapa II”. În etapa I au fost realizate si montate trei megacadre, urmând ca in etapa a II a, etapa ce face obiectul prezentului contract, sa se proiecteze, sa se aprovizioneze echipamentele necesare,sa se monteze acestea si executarea lucrarilor considerate necesare finalizarii consolidarii.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/04/171193.zip

Elaborare documentatii : Expertiza tehnica, Studiu de fezabilitate (inclusiv studii de teren), proiect tehnic si detalii de executie, documentatii pentru obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor, inclusiv viza verificator atestat in domeniu si asistenta tehnica pe durata executiei lucrarilor pentru obiectivul Modernizare si extindere Unitate Primiri Urgente Spital Clinic Judetean de Urgenta Craiova.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/04/171144.zip

Proiectarea si executia lucrarilor de demolare, construire si dotare a Centrului de vizitare al PNDJ.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/04/170894.zip

Operatorul economic va presta servicii de proiectare tehnica in vederea autorizarii lucrarilor de construire a CENTRULUI DE EXELENTA IN MEDICINA TRANSLATIONALA,elaborare detalii de proiectare necesare executiei lucrarilor de constructii-montaj si instalatii aferente noului obiectiv de investitie, precum si documentatii in vederea autorizarii functionarii obiectivului. De asemenea,vor fi prestate servicii de asistenta tehnica proiectant la executia tuturor categoriilor/specialitatilor de lucrari
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/04/170851.zip