Prima paginăAnunțuriaprilie 2013 › Bursa pentru programe de master în analiza structurală a monumentelor istorice
24 aprilie 2013

Bursa pentru programe de master în analiza structurală a monumentelor istorice

Stimate colege,
Stimați colegi,

Transmitem alăturat informația O.A.R. privind bursa pentru programe de master în analiza structurală a monumentelor istorice.

Cu stimă,

24 aprilie 2013

arh. Cornelia Burcuș
Secretar Executiv

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014, București, România
tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro

BURSE PENTRU PROGRAME DE MASTER
ÎN ANALIZA STRUCTURALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE

20 mai 2013 este termenul limită până la care se pot depune cereri de acordare a burselor pentru programul de studii avansate de masterat în Analiza structurală a monumentelor istorice, program aprobat de Comisia Europeană, în cadrul Proiectului Erasmus Mundus.

Acest program de masterat este organizat de un consortium de universități europene și institute de cercetare, printre care Universitatea din Minho (coordonator al programului, Portugalia), Universitatea tehnică din Catalonia (Spania), Universitatea tehnică cehă din Praga (Republica Cehă), Universitatea din Padua (Italia) și Institutul de mecanică teoretică și aplicată din cadrul Academiei de Științe din Cehia. Programul de master include cele mai avansate tehnici în cercetare și dezvoltare, cu aplicații practice.

Pentru acest program, sunt în prezent disponibile burse, în cuantum de 3500 până la 13000 de euro, pentru studenți interesați, indiferent de naționalitate.

Broșura programului poate fi descărcată de aici - www.msc-sahc.org/upload/docs/Leaflet_low.pdf.

Detalii despre program și despre procesul de aplicație electronică puteți găsi pe site-ul www.msc-sahc.org.

Cu deosebită considerație,

Raluca Ștefan, consilier pentru comunicare

Ordinul Arhitectilor din Romania
str. Pictor Arthur Verona nr.19, sect.1
010312, Bucuresti, Romania
tel/fax: 021-317 26 34, 35, 0728 872 150
e-mail: office.oar@rdslink.ro ; office.oar@gmail.com
www.oar.org.ro

SCHOLARSHIPS FOR THE ADVANCED MASTERS IN STRUCTURAL ANALYSIS OF MONUMENTS AND HISTORICAL CONSTRUCTIONS

Applications for the Advanced Masters in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions, approved by the European Commission within the framework of the Erasmus Mundus Programme, are opened up to May 20, 2013 (call 2).

This Master Course is organized by a Consortium of leading European Universities/Research Institutions in the field, composed by University of Minho (coordinating institution, Portugal), the Technical University of Catalonia (Spain), the Czech Technical University in Prague (Czech Republic), the University of Padua (Italy) and the Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences (Czech Republic). The course combines the most recent advances in research and development with practical applications.

A significant number of scholarships, ranging from 3500 to 13000 Euro, are available to students of any nationality.

The SAHC leaflet can be downloaded at
www.msc-sahc.org/upload/docs/Leaflet_low.pdf

Please find full details on the MSc programme, as well as electronic application procedure, on the website www.msc-sahc.org