Prima paginăAnunțuriaprilie 2013 › Achiziții publice 08.04.2013
8 aprilie 2013

Achiziții publice 08.04.2013

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

8 aprilie 2013

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Contractul are ca obiect realizarea urmatoarelor servicii de proiectare: - elaborare proiect tehnic; - elaborare proiect pentru Autorizatia de Construire; - întocmire caiete de sarcini si liste de cantitati; - întocmire detalii de executie; - obtinere viza verificator tehnic atestat de proiect; - asigurarea asistentei tehnice de specialitate pe toata durata executiei lucrarilor pentru obiectivul „Centru transfrontalier pentru informatii si comunicatii Dolj-Vratsa”, în conformitate cu Documentatia de avizarea a lucrarilor de interventie.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/04/169622.zip