Prima paginăAnunțurimartie 2013 › Achiziții publice 20.03.2013
20 martie 2013

Achiziții publice 20.03.2013

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

20 martie 2013

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Elaborarea urmatoarelor faze de proiectare la obiectivul de investitii : „Înfiintarea unui centru social pentru persoane vârstnice prin reamenajarea si reabilitarea cladirii existente" din Odorheiu Secuiesc, piata Márton Áron nr.6. Întocmirea PT, caiet de sarcini, memorii pe specialitati , detalii de executie, întocmirea documentatiilor de avizare pentru avizele expirate si sustinerea lor la forurile competente, liste de cantitati de lucrari intr-o forma verificabila cu toate elementele necesare in vederea cuantificarii valorice si conforme HG 28/2008 si Ordin 863/2008 ( Antemasuratori cu toate detaliile de calcul , Formulare F1, F2, F3. F4, F5, F6) , se va face pe baza DALI asigurat de beneficiar. Oferta va contine si asistenta tehnica pe parcursul executiei din partea proiectantului, inclusiv urmarirea pe santier, participarea la faze determinate si receptia lucrarilor executate. Faza 1: -documentatia pentru obtinerea avizelor expirate si acordurilor solicitate prin certificatele de urbanism -proiect tehnic,memorii pe specialitati , liste de cantitati (antemasuratoari cu toate detaliile de calcul , Formulare F1, F2, F3. F4, F5, F6 pe intrega investitie) si caiete de sarcini -detalii de executie -documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire (PAC) -devizul general estimativ al investitiei se va întocmi si la faza de proiect tehnic pe baza devizului confidential anexat Faza 2 : asistenta tehnica pe parcursul executarii lucrarilor inclusiv urmarirea pe santier , participarea la faze determinate si receptia lucrarilor executate Valoarea lucrarilor diverse si neprevazute este de 1469 lei(4,145%).
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/03/168324.zip

servicii de proiectare Valoarea estimata fara TVA: 189,189.00 RON . Valoarea aferenta procentului de diverse si neprevazute este de 9009 lei.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/03/168356.zip