Prima paginăAnunțurimartie 2013 › Achiziții publice 05.03.2013
5 martie 2013

Achiziții publice 05.03.2013

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

5 martie 2013

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Proiectarea si executia lucrarilor de demolare, construire si dotare a Centrului de vizitare al PNDJ.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/02/166961.zip

Servicii de inginerie termica pentru constructii necesare pentru reabilitarea termica a blocurilor cu regim de inaltime S+P+4E din sectorul 3 -Expertiza tehnica, Elaborare Audit Energetic, DALI, DTAC si Proiect tehnic pentru reabilitarea termica a blocurilor, Certificat de performanta energetica si Asistenta tehnica a proiectantului pe durata derularii procedurilor de atribuire a contractelor de executare de lucrari de interventie pentru cresterea performantei energetice pentru fiecare bloc si pe perioada realizarii lucrarilor de interventie pentru cresterea performantei energetice la blocuri pâna la semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor la aceste blocuri
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/02/167005.zip