Prima paginăAnunțurifebruarie 2013 › Achiziții publice 28.02.2013
28 februarie 2013

Achiziții publice 28.02.2013

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

28 februarie 2013

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice necesare pentru reabilitarea termica a blocurilor cu regim de inaltime S+P+10 din sectorul 3 Bucuresti
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/02/166917.zip

Servicii de proiectare tehnica, verificare tehnica proiect, în cadrul proiectului ”Reabilitarea si valorificarea durabila a obiectivului de patrimoniu COMPLEXUL MONAHAL COSULA, Judetul Botosani”, astfel: Servicii de proiectare tehnica, respectiv: Etapa I: maxim 15 zile calendaristice si va cuprinde urmatoarele: - revizuirea expertizelor tehnice aferente cladirilor propuse reabilitarii din complexul monahal - revizuirea studiilor hidrotehnice si de stabilitate a versantului, verificate de catre verificatori atestati fiecarui domeniu de activitate - proiect tehnic întocmit conform Ordinului nr. 863/2008 si verificare tehnica a proiectului, inclusiv cel care vizeaza restaurare pictura - proiect pentru obtinerea autorizatiei de construire (DTAC) - documentatie pentru obtinerea avizelor Etapa II: maxim 50 zile calendaristice de la finalizarea Etapei I si va cuprinde urmatoarele: - obtinerea avizelor (inclusiv c/v taxelor aferente) - proiect tehnic si verificare tehnica pentru instalatiile antiefractie si antiincendiu, cu toate elementele si componentele accesorii (cablaj, centrale, senzori etc.) - documentatia aferenta realizarii bransamentelor si racordurilor la utilitati (E-ON ELECTRICA, retea publica de alimentare cu apa, canalizare prin statie de epurare proprie cu deversare în afluent aflat în administrarea SGA Botosani), inclusiv cele de racordare la drumul de interes judetean. Documentatiile vor fi verificate de catre verificatori de proiecte atestati de Ministerul Dezvoltarii si Turismului – fost Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei - si avizate de catre administratorul de retea. - plan de securitate si sanatate, în conformitate cu prevederile HG nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, cu modificarile si completarile ulterioare - Documentatie tehnica de executie a lucrarilor pentru descarcare arheologica
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/02/166656.zip