Prima paginăAnunțurifebruarie 2013 › Achiziții publice 22.02.2013
22 februarie 2013

Achiziții publice 22.02.2013

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

22 februarie 2013

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Contractul de servicii si lucrari va cuprinde servicii de proiectare si lucrari de executie pentru proiectul de investitii „Construire sediu nou primarie, oras STEFANESTI, judetul BOTOSANI”. Valoarea estimata a investitiei este de 6.144.127,20 lei fara TVA, din care cheltuieli diverse si neprevazute in cuantum de 10%, respectiv 560.375,20 lei.„Construire sediu nou primarie, oras STEFANESTI, judetul BOTOSANI”
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/02/166497.zip

Extindere capacitate statie de sortare Tutora si Statie de tratare mecano biologica Tutora Lucrarile de constructie pentru proiectarea si executia unei instalatii de sortare a deseurilor de capacitate 22.000 tone/an in localitatea Tutora includ: - Activitatile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru investitia – Extindere capacitate statie de sortare la Tutora. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie. - Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei - Lucrari de constructie - Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice - Testare si punere in functiune - Monitorizarea functionarii statiei si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar - Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 12 luni - Suport/Instruire a personalului Beneficiarului si/sau Operatorului Obiect 1.2 – Lucrarile de constructie pentru proiectarea si executia unei instalatii de tratare mecano-biologica a deseurilor de capacitate 140 000 tone/an in localitatea Tutora includ: - Activitatile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru investitia - Statie de tratare mecano biologica la Tutora. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie. - Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei - Lucrari de constructie - Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice - Testare si punere in functiune - Monitorizarea functionarii statiei si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar - Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 12 luni - Suport/Instruire a personalului Beneficiarului si/sau Operatorului O descriere completa a lucrarilor, precum si cantitatile aferente acestora, este disponibila în sectiunea tehnica a documentatiei de atribuire.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/02/166440.zip