Anunțuriianuarie 2013 › Anunțul O.A.R. privind organizarea sesiunilor de finanțare a proiectelor culturale și editoriale pentru anul 2013
31 ianuarie 2013

Anunțul O.A.R. privind organizarea sesiunilor de finanțare a proiectelor culturale și editoriale pentru anul 2013

Stimate colege,
Stimați colegi,

Transmitem, în atașament, anunțul O.A.R. privind organizarea sesiunilor de finanțare a proiectelor culturale și editoriale pentru anul 2013.
Retransmitem, în atașament, Normele Metodologice privind finanțarea programelor și proiectelor culturale.

Cu stimă,

31 ianuarie 2013

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014, București, România
tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro

CATRE

FILIALELE TERITORIALE ALE
ORDINULUI ARHITECTILOR DIN ROMANIA

Ref: anunt sesiuni finantare proiecte culturale, anuale si proiecte editoriale

Va transmitem anuntul si, in atasament, Normele metodologice.

Anuntul a fost postat si pe site-ul OAR

http://oar.squarespace.com/sesiune-2013-finantare-proiect/

Cu consideratie,

Adriana Tanasescu,
Secretar general

Ordinul Arhitectilor din Romania
str. Pictor Arthur Verona nr.19, sect.1
010312, Bucuresti, Romania
tel/fax: 021-317 26 34, 35, 0728 872 150
e-mail: office.oar@rdslink.ro
www.oar.org.ro