Anunțuriianuarie 2013 › Sesiunea de Acordare a Dreptului de Semnătură 22 - 23 martie 2013
31 ianuarie 2013

Sesiunea de Acordare a Dreptului de Semnătură 22 - 23 martie 2013

Stimate colege,
Stimați colegi,

Ordinul Arhitecților din România anunță organizarea Sesiunii de Acordare a Dreptului de Semnătură în zilele de 22 - 23 martie 2013.
Transmitem alăturat calendarul acestei sesiuni care prevede - depunerea dosarului de acte la filială până pe 28 februarie 2013.
Începând cu această sesiune dosarele vor cuprinde și Certificatul privind dobândirea experienței și rapoartele de stagiu.
Atașăm documentul privind actele necesare înscrierii și formatul Certificatului privind dobândirea experienței profesionale practice emis de îndrumător.
Cererea de participare la sesiunea de atestare se va completa la sediul Filialei București a O.A.R. odată cu depunerea dosarului de documente.

Cu stimă,

31 ianuarie 2013

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014, București, România
tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro

Stimati colegi,

Calendarul Sesiunii de Acordare a Dreptului de Semnatura 22- 23 Martie 2013, este urmatorul:

pana la 28 februarie se depun dosarele la filiale;

pana la 4 martie filialele emit dovezile de efectuare a stagiului;

pana la 8 martie dosarele trebuie sa ajunga la OAR, sediul central;

pe 19 martie se afiseaza lista programarilor;

pe 22 - 23 martie are loc sesiunea de interviuri;

pe 26 martie - anuntarea rezultatelor.

Va rog sa insistati ca la predarea dosarelor acestea sa fie intregi, inclusiv completarea corecta a rubricilor din formularul de solicitare a dreptului de semnatura, mai ales la rubricile /data inscrierii in OAR, //nr. tna/ al stagiarului si /arhitectul/arhitectii/ indrumatori.

De asemenea, mentionez ca element de noutate, ca incepand cu sesiunea iunie 2012, este obligatoriu pentru stagiari includerea in dosar a Certificatului privind dobândirea experient,ei profesionale practice emis de arhitectul îndruma(tor.

Si, nota bene, incepand cu acesata sesiune (martie 2012) fiecare dosar va fi trimis la OAR central continand rapoartele de stagiu ale fiecarui stagiar. Aceste rapoarte vor fi incluse separat, doar ele, intr-o folie separata si prinse in acelasi dosar cu actele fiecaruia. Rapoartele de stagiu vor fi returnate stagiarului pentru a fi aduse inapoi la filiala. Cu portofoliul de lucrari se vine in ziua interviului si se returneaza imediat dupa interviu.

Cu stima,

Iulian Tepure

Secretar OAR