Prima paginăAnunțuriianuarie 2013 › Achiziții publice 16.01.2013
16 ianuarie 2013

Achiziții publice 16.01.2013

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

16 ianuarie 2013

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Achizitie de servicii de proiectare pentru „Refunctionalizare cladire Centrul Militar al Judetului Alba” Elaborarea documentatiei se va intocmi în doua faze : Faza I: Expertiza tehnica + Expertiza si Audit energetic + Studiu geotehnic + Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii la constructia existenta + Documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor ; Faza II: PTh + CS+DE + Documentatie de autorizare (D.T.A.C.)
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/01/164276.zip