Prima paginăAnunțurinoiembrie 2012 › Achiziții publice 14.11.2012
14 noiembrie 2012

Achiziții publice 14.11.2012

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

14 noiembrie 2012

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Proiectarea unei Cabane de vinatoare pt. OS Iuliu Moldovan
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/11/160322.zip

Scopul contractului este de a realiza Proiectul tehnic aferent obiectivului de investitii: “Consolidare, conservare si refunctionalizare – Sala de spectacol Sinagoga Fabric – Timisoara str. Splaiul Kuna, Nr. 2, Timisoara”. - Servicii de elaborare documentatie tehnico-economica conform legislatiei in vigoare (DTAC, PT, DDE, CS pentru executie si asistenta tehnica), management de proiect si consultanta pentru proiectul de investitie “Consolidare, conservare si refunctionalizare – sala de spectacol Sinagoga Fabric, Timisoara“. - Proiectarea va include realizarea Proiectului Tehnic (care va include si proiectul termotehnic necesar pentru autorizarea utilajelor din centrala termica, proiectul pentru partea de curenti slabi, etc). Se va realiza verificarea tehnica a proiectarii, întocmirea documentatiilor pentru obtinerea/prelungirea avizelor, acordurilor, autorizatiilor faza PT, asistenta tehnica din partea proiectantului pentru investitie, realizarea studiului geotehnic, ridicari topografice dupa caz si întocmirea documentatiei cadastrale si realizarea înscrierii în cartea funciara sau actualizarea acesteia, dupa caz. - Intreaga documentatie, aferenta finalizarii obiectivului, cade in sarcina ofertantilor, inclusiv depunerea documentatiei pentru obtinerea avizelor si a Autorizatiei de constructie. Se solicita si elaborarea documentatiei aferente Programului de urmarire in timp a constructiei. - Prestatorul are obligatia obtinerii Avizului Consiliului Tehnico-Economic (CTE) al Ministerului Culturii si Patrimoniului National. Restul doc in SEAP
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/11/160376.zip

Întocmire documentatie expertiza tehnica, proiect tehnic, documentatie pentru obtinerea certificatului de urbanism, avizelor, autorizatiei de construire, lucrari de executie conform proiect tehnic întocmit.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/11/160400.zip