Prima paginăAnunțurioctombrie 2012 › Achiziții publice 15.10.2012
15 octombrie 2012

Achiziții publice 15.10.2012

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

15 octombrie 2012

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI LA OBIECTIVUL EXTINDERE CLADIRE LA SEDIUL D.G.F.P. CLUJ-N, CU AMPLASAMENT IN P-TA AVRAM IANCU NR. 19, MUN. CLUJ-NAPOCA, CONFORM DESCRIERILOR DIN CAIETUL DE SARCINI.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/10/157336.zip

Contractul de lucrari are ca obiect proiectarea si executia lucrarilor de constructii pentru amenajarea sediului O.J. Galati si constau în: a) prestarea serviciilor de proiectare, respectiv: - realizarea expertizei tehnice si expertizei energetice a cladirii; - realizarea studiilor de specialitate (studiu geotehnic si studiu topo), daca este cazul; - elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizelor si acordurilor prevazute în certificatul de urbanism; - elaborarea documentatiilor tehnice (D.T.A.C. si D.T.O.E.) pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, respectiv pentru autorizarea organizarii executarii lucrarilor si verificarea tehnica de calitate a acestora; - elaborarea proiectului tehnic (P.Th.) si a detaliilor de executie (D.E.) pentru lucrarile de constructii si verificarea tehnica de calitate a acestora. b) executia lucrarilor de constructii pentru amenajarea sediului O.J. Galati pe amplasamentul situat în Mun. Galati, Strada Cristofor Columb, nr. 101, judetul Galati, în conformitate cu prevederile din Sectiunea 2: Caietul de sarcini.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/10/157362.zip