Prima paginăAnunțurioctombrie 2012 › Achiziții publice 10.10.2012
10 octombrie 2012

Achiziții publice 10.10.2012

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

10 octombrie 2012

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Servicii de proiectare în vederea realizarii proiectului tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, elaborare documentatie pentru avize, elaborare documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire, asistenta tehnica din partea proiectantului pentru proiectul de investitii: „Modernizare drumuri agricole de exploatatie în Comuna Gheraesti, judetul Neamt”.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/10/157068.zip

achizitia serviciilor de elaborare a documentatiei tehnico-economice in conformitate cu cerintele caietului de sarcini/temei de proiectare, in baza careia se vor executa lucrarile de reabilitare termica a unui numar de 45 blocuri de locuit, de pe raza municipiului Oradea.Valoare estimata a contractului functie de care s-au stabilit conditiile achizitiei: 339.580 lei fara TVA
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/10/157084.zip