Prima paginăAnunțurioctombrie 2012 › Achiziții publice 04.10.2012
4 octombrie 2012

Achiziții publice 04.10.2012

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

4 octombrie 2012

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Obiectivul general al contractului de lucrari consta în proiectarea si executia lucrarilor de amenajare a spatiilor de joaca pentru copii la gradinite – sector 1, astfel cum sunt prezentate acestea în caietul de sarcini.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/10/156451.zip

AMENAJARE SI REABILITARE HALA DE REPRODUCERE A PUIETULUI PISCICOL DIN CADRUL STATIUNII DE CERCETARI PENTRU ACVACULTURA SI ECOLOGIE ACVATICA – EZARENI - Studiu de fezabilitate pentru amenajare si reabilitare hala de reproducere a materialului piscicol Ezareni si Expertiza tehnica/audit energetic pentru cladiri - Studiu de Impact asupra Mediului si Servicii de consultanta si suport tehnic - Proiectare tehnica pentru amenajare si reabilitare hale reproducere a materialului piscicol Ezareni
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/10/156486.zip

Proiectarea si executia lucrarilor de reparatii la cladirea statiei CF Sighetu Marmatiei Pentru serviciul de proiectare sunt necesare urmatoarele faze: PTh – 3 ex., DDE – 3 ex.deviz general - 3 ex.,DTAC - 2 ex., Documentatia de proiectare întocmita pe faze (PTh+DE ) va fi verificata de verificator atestat MLPTL conform HGR 925/1995, ORD MLPTL 77/N/28.10.1996 si se va aviza de catre investitor dupa întocmirea fiecarei faze în parte. Comanda pentru întocmirea fazei urmatoare se va face numai dupa avizarea fazei precedente.Obtinerea avizelor si Autorizatiei de de Contruire va intra in obligatiile ofertantului castigator. Taxele aferente obtinerii avizelor, acordurilor si aprobarilor de la institutiile abilitate vor fi achitate separat de beneficiar. Executia lucrarii se va demara dupa aprobarea de catre autoritatea contractanta a devizului general al lucrarii.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/10/156552.zip