Prima paginăAnunțuriseptembrie 2012 › Achiziții publice 04.09.2012
4 septembrie 2012

Achiziții publice 04.09.2012

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

4 septembrie 2012

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

In baza contractului se vor presta servicii de intocmire a documentatiei: “PUD+DALI+PT, DTAC, DE, CS”-Extindere corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul Louis Turcanu Timisoara, in perimetrul strada I.Nemoianu –strada Dr.Liviu Gabor (fosta 7 aprilie) colt cu strada Panait Istrati (fosta Braila), conform cerintelor din documentatia de atribuire.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/09/153828.zip

STUDIU DE FEZABILITATE „Consolidare si reabilitare Pavilion A1 – Spital, Pavilion L – Punct termic, Pavilion C1 – Bloc alimentar, spalatorie si Reabilitarea retelelor de utilitati în Cazarma 1715 Focsani” - întocmire documentatie tehnica studiu de fezabilitate, întocmire documentatie tehnica pentru obtinerea avizelor cerute prin Certificatul de urbanism, elaborare deviz general, elaborare deviz pentru fiecare obiect, elaborare grafic fizic si valoric de esalonare pe ani a executiei lucrarilor (pozitia de plan: 2009 – C – 1715 / 2009 – I – 1715 Focsani) conform Caietului de sarcini si Anexei nr. 1 (Specificatii tehnice) la caietul de sarcini.Valoarea minima estimata a serviciilor care formeaza obiectul contractului este de 163489.74 lei fara TVA, valoare in functie de care se vor elabora ofertele. Valoarea estimata a unor eventuale noi servicii ( proiectare si asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor) care sunt similare celor achizitionate prin prezenta procedura conf. art. 122 lit.j din OUG 34/2006 este de 16348.97 lei fara TVA.Valoarea estimata fara TVA : intre 163489.74 si 179838.71 lei.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/09/153871.zip