Prima paginăAnunțuriaugust 2012 › Achiziții publice 08.08.2012
8 august 2012

Achiziții publice 08.08.2012

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

8 august 2012

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Proiectare si executie lucrari constructie Gradinita Glina nivel P
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/08/151781.zip

Actualizare Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism al comunei MARGINENI Cod CPV: 71400000-2 servicii de urbanism si arhitectura peisagistica(rev.2)
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/08/151796.zip

Proiectare ce va include realizarea proiectului tehnic. Se va realiza verificarea tehnica a proiectarii, întocmirea documentatiilor pentru obtinerea / prelungirea avizelor, acordurilor, autorizatiilor faza PT, asistenta tehnica din partea proiectantului pentru investitie, realizarea expertizei tehnice, realizarea studiului geotehnic, ridicari topografice dupa caz si întocmirea documentatiei cadastrale si realizarea înscrierii în cartea funciara sau actualizarea acesteia dupa caz. Lucrarile de executie vor include lucrari pentru amenajarea terenului, lucrari de desfaceri si demolari, lucrari pentru investitia de baza - consolidare, modernizare si extindere, racordarea la utilitati, dotari, utilaje, etc.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/08/151829.zip