Prima paginăAnunțuriaugust 2012 › Achiziții publice 03.08.2012
3 august 2012

Achiziții publice 03.08.2012

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

3 august 2012

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

PROIECTARE: Lucrare de proiectare:,,Reparatia capitala si modernizarea a unei cladiri din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Dr. Fogolyán Kristóf Sfântu Gheorghe” Se propune realizare: • Audit energetic • Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) • Documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire • Proiect tehnic cu detalii de executie • Documentatiile pentru obtinerea acordurilor si avizelor stabilite în Certificatul de urbanism
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/08/151323.zip

LUCRARI de AMENAJARE LABORATOARE CENTRU DE CERCETARE ÎN DOMENIUL MATERIALELOR SI TEHNOLOGIILOR AVANSATE acronim RAMTECH si SERVICII DE PROIECTARE TEHNICA A INSTALATIILOR, au in vedere amenajarea laboratoarelor : • Laborator CleanRoom cf.ISO7-R10 clasa 10000 (ISO7) • Laborator Caracterizare microstructurala R7 si R8 • Doua laboratoare de Optica-Fotonica-Optoelectronica R5, R6 • Laborator Slefuire-Fasonare-Conditionare R14, R15 • Spatii birouri R3, R4 situate in corpul A , aripa Sud, a Universitatii A.I.Cuza Iasi si servicii de proiectare tehnica, lucrari de instalare de camere curate,lucrari de instalatii de ventilatie, climatizare,sanitare, instalare de retele de date si sisteme de alarmare la incendii,retele de alimentare cu energie electrica si refacerea suprafetelor de zidarie deteriorate in urma executiei.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/08/151414.zip