Prima paginăAnunțuriiulie 2012 › Achiziții publice 27.07.2012
27 iulie 2012

Achiziții publice 27.07.2012

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

27 iulie 2012

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Se vor proiecta si executa lucrarile pentru obiectivul de investitie: ,,Extindere prin mansardare si înlocuire tâmplarie din lemn la Biblioteca Judeteana Christian Tell” în doua etape, astfel: Etapa I presupune prestarea serviciilor de proiectare – elaborarea documentatiilor tehnico-economice, dupa cum urmeaza: - expertiza tehnica; - documentatia de avizare a lucrarilor de interven?ii (D.A.L.I.); - documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor; - documentatie pentru obtinerea autorizatiei de construire (D.T.A.C.); - proiect tehnic, caiete de sarcini si detalii de executie; - documentatie tehnica pentru instalatia de utilizare gaze. În etapa a II - a se vor realiza lucrarile de executie conform proiectului tehnic si a detaliilor de executie aprobate si receptionate de catre beneficiar.Lucrarile vor începe dupa obtinerea Autoriza?iei de construire, Avizului Inspectoratului de Stat în constructii privind avizarea fazelor determinante, emiterea ordinului de începere a lucrarii si predarea amplasamentului, conform graficului întocmit de antreprenor împreuna cu beneficiarul lucrarii.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/07/150654.zip