Prima paginăAnunțuriiulie 2012 › Achiziții publice 05.07.2012
5 iulie 2012

Achiziții publice 05.07.2012

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

5 iulie 2012

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Potrivit obiectului contractului, se va asigura furnizarea echipamentelor necesare, reconfigurarea echipamentelor existente in raport cu viitoarea platforma, instalarea, configurarea si punerea in functiune a noilor echipamente furnizate.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/07/148596.zip

Proiectarea si executarea lucrarilor de reparatii hidroizolatii terase si luminator imobile BNR.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/07/148661.zip

Studiu de fezabilitate 3525 Clinceni
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/07/148670.zip

Contractul are ca scop : Elaborarea proiectului tehnic si a caietului de sarcini si a detaliilor de executie, elaborarea DTAC, a documentatiei pentru obtinerea avizelor si acordurilor necesare si verificarea documentatiilor in cauza Se solicita oferta pe urmatoarele obiective: Servicii de proiectare: Monumentul istoric Biserica „Toti Sfintii” Proieni Fazele de proiectare solicitate: 1. Documentatie pentru obtinere avize si acorduri ; 2. Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire (D.T.A.C.) ; 3. Proiect tehnic; 4. Detalii de executie; 5. Caiete de sarcini; 6. Documentatie tehnica pentru organizarea executiei lucrarilor (D.T.O.E.); 7. Documentatie privind obtinerea acordului de mediu; 8. Verificare proiect de catre verificatori atestati MLPAT pe toate exigentele necesare; 9. Asigurarea asistentei tehnice pe perioada de executie a obiectivului.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/07/148588.zip