Prima paginăAnunțurimai 2012 › Cea de a patra ediție a Conferinței Naționale cu tema "Abordările multi - , inter-, și transdisciplinare în urbanism, arhitectură și construcții"
29 mai 2012

Cea de a patra ediție a Conferinței Naționale cu tema "Abordările multi - , inter-, și transdisciplinare în urbanism, arhitectură și construcții"

Stimate colege,
Stimați colegi,

Transmitem alăturat invitația Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă Urban - INCERC de a participa la cea de a patra ediție a Conferinței Naționale cu tema "Abordările multi - , inter-, și transdisciplinare în urbanism, arhitectură și construcții" care va avea loc în data de 19 octombrie 2012 la sediul sucursalei INCERC București.

Cu stimă,

29 mai 2012

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014, București, România
tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro

Stimata Doamna, Stimate Domn,

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii, Urbanism
si Dezvoltare Teritoriala Durabila URBAN-INCERC organizeaza pe data de
19 octombrie 2012 la sediul sucursalei INCERC Bucuresti cea de-a patra
editie a conferintei nationale de cercetare in constructii, economia
constructiilor, arhitectura, urbanism si dezvoltare teritoriala, avand
ca tema "Abordarile multi-, inter- si trans-disciplinare in urbanism,
arhitectura si constructii". Mai multe detalii despre acest eveniment
gasiti in materialul atasat.

Rugam fiecare persoana interesata sa participe la acest eveniment, fie
pentru a prezenta o comunicare, fie pentru a audia lucrarile
conferintei, sa trimita pana la 1 septembrie 2012 talonul de
participare completat si eventuala lucrare d-lui dr. ecol.-urb., dr.
geogr. Alexandru-Ionut PETRISOR la adresa de e-mail
alexandru.petrisor@incd.ro. Eventualele intrebari pot fi adresate
d-nei fil. Alina BAILESTEANU, Sef Compartiment Marketing si Cooperare
Internationala, datele de contact fiind specificate in finalul
mesajului. Accesul la lucrarile si documentele conferintei este
limitat si persoanele care au transmis in timp util talonul de
participare vor avea prioritate. Informatii suplimentare privind
programul si alte detalii organizatorice vor fi oferite doar celor
care au confirmat participarea dupa data de 1 octombrie 2012, odata cu
finalizarea programului, in functie de interesul exprimat.

Va rugam ca, in masura posibilitatilor, sa diseminati acest mesaj
colegilor sau membrilor din institutia sau organizatia Dvs., precum si
colaboratorilor si altor persoane care ar putea fi interesate.

Cu aleasa consideratie,

Dr. ecol.-urb., dr. geogr. Alexandru I. PETRISOR
Lector univ., Catedra de Proiectare Urbana si Peisagistica, Facultatea de
Urbanism si Peisagistica, Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion
Mincu", Bucuresti, http://www.iaim.ro/
Director Stiintific Urbanism si Dezvoltare Teritoriala si cercetator
stiintific asociat, gradul al III-lea, Institutul National de
Cercetare-Dezvoltare in Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala
Durabila "URBAN-INCERC", Bucuresti, http://www.incd.ro/

Fil. Alina BAILESTEANU
Sef Compartiment Marketing si Cooperare Internationala, Institutul
National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii, Urbanism si Dezvoltare
Teritoriala Durabila "URBAN-INCERC", Bucuresti, http://www.incd.ro/
Tel.: 021-255-1667, mobil: 0721-568-546, e-mail:
alina_bailesteanu@incd.ro, alina.bailesteanu@yahoo.com

Dear Madam or Sir,

The National Institute for Research and Development in Constructions,
Urbanism and Sustainable Spatial Development URBAN-INCERC organizes at
the headquarters of INCERC Branch in Bucharest the fourth edition of
the research conference in constructions, economy of buildings,
architecture, urbanism and territorial development, titled "Multi-,
inter- and trans-disciplinary approaches to urbanism, architecture and
constructions", on 19 October 2012. Additional information on the
event can be found in the attached material.

We would like to invite any person interested in attending the event
as part of the auditorium or presenter to submit, no later than 1
September 2012, the participation coupon (filled in) and eventual
paper to Alexandru-Ionut PETRISOR, PhD, PhD at
alexandru.petrisor@incd.ro. Eventual questions can be addressed to
Mrs. Alina BAILESTEANU, Head of the Marketing and International
Cooperation Compartment (contact info is found in the end of this
message). The access to the conference and documents is limited and
only those who sent the required documents before the deadline will be
guaranteed full access. Additional information on the schedule and
other details will be sent to those who confirmed their participation
and/or interest after 1 October 2012, when the detailed program will
be available.

We would greatly appreciate if you could disseminate this message to
your colleagues or members of your organization, but also to anyone
else if she/he could be potentially interested.

Please receive our best wishes in all your endeavors,

Alexandru-Ionut PETRISOR, PhD (Ecology), PhD (Geography)
Assistant Professor / Lecturer, Department of Urban and Landscape
Planning, School of Urbanism, "Ion Mincu" University of Architecture
and Urbanism, Bucharest, Romania, http://www.iaim.ro/
Scientific Director for Urbanism and Territorial Development and
researcher, National Institute for Research and Development in
Constructions, Urbanism and Sustainable Spatial Development
URBAN-INCERC, Bucharest, Romania, http://www.incd.ro/

Alina BAILESTEANU
Head of the Marketing and International Cooperation Compartment
National Institute for Research and Development in Constructions,
Urbanism and Sustainable Spatial Development URBAN-INCERC, Bucharest,
Romania, http://www.incd.ro/
Phone: 021-255-1667, Cell: 0721-568-546, e-mail:
alina_bailesteanu@incd.ro, alina.bailesteanu@yahoo.com


Fișiere atașate: