Prima paginăAnunțurimartie 2012 › Achiziții publice 29.03.2012
29 martie 2012

Achiziții publice 29.03.2012

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

29 martie 2012

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Reactualizare plan urbanistic general si regulament local de urbanism al orasului Pantelimon. P.U.G - ul se elaboreaza in scopul : • stabilirii directiilor, prioritatilor si reglementarilor de amenajare a teritoriului dezvoltare urbanistica a localitatilor; • utilizarii rationale si echilibrate a terenurilor necesare functiunilor urbanistice; • precizarii zonelor cu riscuri naturale ( alunecari de teren, inundatii, neomogenita geologice, reducerea vulnerabilitate fondului construit existent); • evidentierii fondului construit valoros si a modului de valorificare a acestuia folosul localitatii; • cresterii calitatii vietii, cu precadere in domeniile locuirii si serviciilor; • fundamentarii realizarii unor investitii de utilitate publica; • asigurarii suportului reglementar pentru eliberarea certificatelor de urbanism autorizatiilor de construire / desfiintare ; • corelarii intereselor colective cu cele individuale in ocuparea spatiului. Valoare estimata: 525,000 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/03/137193.zip

Proiectarea (fazele PT+ CS, DE, DTAC), asistenta tehnica pe parcursul executiei si executia lucrarilor aferente obiectivului de investitii Patinoar artificial - structura preluata, Complex Sportiv National Poiana Brasov, municipiul Brasov, judetul Brasov. Valoarea estimata fara TVA: 23,962,651 RON. Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare: 12 luni incepand de la data atribuirii contractului.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/03/137123.zip