Prima paginăAnunțurimartie 2012 › Achiziții publice 22.03.2012
22 martie 2012

Achiziții publice 22.03.2012

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

22 martie 2012

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Proiectare si executie Lucrari necesare pentru respectarea normelor UEFA 2010 Stadionul Municipal Piatra Neamt. Proiectarea si executia urmatoarelor obiective : - Sistem electronic de incalzire; - Amenajarea spatiilor adecvate pentru zona de lucru Mass Media; - Montare echipamente tehnice pentru zona de lucru Mass Media; - Lucrari tehnice datorate maririi capacitatii stadionului cu 2.500 locuri; Confectionarea si montarea a 1.100 scaune pe suport metallic . Valoare estimata: 1,300,000 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/03/135099.zip

Achizitia tuturor lucrarilor de proiectare si executie lucrari prevazute in documentatia de atribuire pentru Sistematizare si Amenajare CIMITIR MARITIM, oras Sulina, judetul Tulcea,cuprins in proiectul denumit Dezvoltarea infrastructurii turistice, Orasul Sulina. Se recomanda operatorilor economici vizitarea amplasamentului, pentru a evalua pe proprie raspundere, cheltuiala si risc, datele necesare pentru elaborarea ofertei. Vizitarea amplasamentului se poate face incepand cu orele 14:30 de la data publicarii invitatiei de participare in SEAP. Persoana de contact: Ispas Aurel referent sp in cadrul Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului. Autoritatea Contractanta nu îsi asuma raspunderea cu privire la niciun aspect din perioada executiei lucrarilor pentru nevizitarea de catre operatorul economic a amplasamentului viitoarei lucrari. Valoare estimata: 5,678,876 RON. Restul doc in SEAP
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/03/135100.zip

Servicii de proiectare si executie lucrari - cladire compusa din containere pentru salariatii SC CONPET SA din incinta Rafinariei Petrobrazi. Valoare estimata: 463,000 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/03/135136.zip