Prima paginăAnunțuriianuarie 2012 › Legislatie O.A.R. Bucuresti 11.01.2012
11 ianuarie 2012

Legislatie O.A.R. Bucuresti 11.01.2012

Stimate colege,
Stimati colegi,

Transmitem in atasament urmatoarele:

- CONDIȚII SPECIALE din 1 martie 2011 ALE CONTRACTULUI PENTRU ECHIPAMENTE ȘI CONSTRUCȚII, INCLUSIV PROIECTARE

- CONDIȚII SPECIALE din 1 martie 2011 ALE CONTRACTULUI PENTRU CONSTRUCȚII CLĂDIRI ȘI LUCRĂRI INGINEREȘTI PROIECTATE DE CĂTRE BENEFICIAR

- CRITERII MINIME OBLIGATORII din 18 aprilie 2011 pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență

- ORDIN nr. 506 din 14 martie 2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 184/2003 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la ascensoare

- ORDIN nr. 2208 din 29 martie 2011 privind aprobarea Ghidului operațional pentru realizarea obiectivului proiectarea, construirea și dotarea de sedii pentru așezăminte culturale din mediul rural și mic urban, în localitățile unde nu există asemenea instituții, din cadrul Programului prioritar național pentru construirea de sedii pentru așezăminte culturale în localitățile unde nu există asemenea instituții, precum și pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea și finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale de drept public din mediul rural și mic urban

- ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 38 din 13 aprilie 2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre

- PROCEDURĂ din 13 mai 2011 de autorizare a diriginților de șantier

- REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE din 1 aprilie 2011 a Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții

Cu stima,

11 ianuarie 2012

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus

Filiala Teritoriala Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014, Bucuresti, Romania
tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro


Fișiere atașate: