Prima paginăAnunțuriseptembrie 2011 › Achiziții publice 22.09.2011
22 septembrie 2011

Achiziții publice 22.09.2011

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

22 septembrie 2011

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Proiectare si executie laboratoare cercetare si asistenta medicala in Corp B - UMF Craiova. Valoare estimata: 1,613,709.67 RON. Adresa la care se transmit/se deschid ofertele: Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova, Directia Economica, Bvd. 1 Mai nr. 68, Secretariat.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/09/122914.zip

Servicii proiect de consolidare si restaurare la obiectivul Conacul Cserey, sat Imeni, com. Catalina, jud. Covasna. Valoare estimata: 100,000 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/09/122825.zip

Elaborare proiect de consolidare si restaurare la obiectivul Conacul Punkosti (biblioteca), sat Ozun, com. Ozun, jud. Covasna, Valoare estimata: 80,000 RON
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/09/122801.zip

Realizarea exp.tehnice,a proiectului,a detaliilor de ex.,a docum.tehn.in vederea obt.cert.de urbanism si a autoriz.de constr.precum si ex.lucrarilor de reabilitare bloc alimentar. Valoare estimata: 2,016,000 RON. Restul doc in SEAP
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/09/122795.zip

Reabilitare, modernizare si extindere p+3e+m imobil existent s+p+1e+m amfiteatru, birouri, sali de curs Facultatea de constructii Universitatea Ovidius, Valoare estimata: 8,000,000 RON restul doc este disponibil in SEAp.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/09/122731.zip

Proiectare si executie lucrari de reparatii la sectia de boli infectioase copii etajele 5 si 6. Valoare estimata: 215,731.17 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/09/122700.zip

Proiectare, executie lucrari si furnizare echipamente pentru obiectivul: Extinderea Modernizarea si Echiparea Spitalului Clinic de Copii Doctor Victor Gomoiu, Valoarea estimata fara TVA: 172,308,500 RON Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare 42 luni incepand de la data atribuirii contractului, Restul Doc este disponibil in SEAP.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/09/122673.zip