Prima paginăAnunțuriseptembrie 2011 › Achiziții publice 19.09.2011
19 septembrie 2011

Achiziții publice 19.09.2011

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

19 septembrie 2011

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Expertiza Tehnica, Documentatie avizare a lucrarilor de interventie, certificat de urbanism, Studiu geotehnic, studiu topografic, audit energetic, documentatie pentru obtinerea tuturor avizelor si acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism (documentatia de avizare va fi intocmita in conformitate cu documentatia cadru din HG 28/2008). Valoare estimata: 44,354.84 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/09/122480.zip

Prestare servicii de proiectare privind intocmire: proiect tehnic (PTH), detalii de executie (DDE), proiect pentru obtinerea autorizatiei de contruire (PAC), obtinere certificat de urbanism, intocmire documentatie pentru obtinerea avizelor, intocmire si aprobarea planului urbanistic zonal (PUZ), intocmire documentatie de licitatie (caiete de sarcini, lista cantitati, piese scrise si desenate, verificarea proiectului tehnic de catre verificatori atestati pe domeniile respective). Valoare estimata: 25,660 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/09/122357.zip