Prima paginăAnunțuriaugust 2011 › Achiziții publice 09.08.2011
9 august 2011

Achiziții publice 09.08.2011

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

9 august 2011

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Servicii de expertizare tehnica si proiectare, faza documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (DALI), pentru modernizare, reabilitare a imobilului situat in Bd. Regina Elisabeta nr.47, sector 5 - Sediul Primariei Municipiului Bucuresti. Valoarea estimata fara TVA: 240,000 RON. Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare 12 luni incepand de la data atribuirii contractului.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/08/117261.zip

Actualizare Plan Urbanistic General al Orasului Rupea, Jud. Brasov. Valoare estimata: 400,000 RON
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/08/117298.zip

Servicii în domeniile arhitecturii, ingineriei si planificarii. Valoarea estimata fara TVA: 209,465.2 RON. Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare 9 luni incepand de la data atribuirii contractului.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/08/117168.zip

Achizitie servicii proiectare sediu ocol Voineasa. Valoare estimata: 12,000 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/08/117025.zip