Prima paginăAnunțuriiunie 2011 › Achiziții publice 16.06.2011
16 iunie 2011

Achiziții publice 16.06.2011

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

16 iunie 2011

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Documentatie tehnica pentru restaurarea, consolidarea si valorificarea patrimoniului cultural, precum si modenizarea infrastructurilor conexe bibliotecii publice George Radu Melidon, Roman. Valoare estimata: 115,000 RON. Restul documentatiei: in SEAP.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/06/109021.zip

Servicii de proiectare si asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor la U.M. 0466 Bucuresti - Reabilitare poligon subteran pentru trageri. Valoare estimata: 80,564 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/06/109160.zip

Proiectare si executie crese si gradinite din judetele Valcea-Sibiu. Valoarea estimata fara TVA: 21,463,671 RON. Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare Incepand de la 15.09.2011 pana la 31.12.2019.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/06/109064.zip

acord cadru de prestare servicii de expertiza tehnica, audit energetic (ante), proiectare (fazele sf+pt+pac+cs+de), verificare tehnica si asistenta tehnica pentru lucrarile de reabilitare termica a unui numar de 273 blocuri de locuinte din sectorul 6 al municipiului bucuresti incluse in programul national de reabilitare. Valoarea estimata fara TVA: 18,146,000 RON. Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare 36 luni incepand de la data atribuirii contractului.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/06/109041.zip

Realizare studiu plan urbanistic zonal corelationarea sitului istoric alba carolina cu traseele urbane ale municipiului alba iulia - latura de vest - zona parcul unirii.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/06/109176.zip