Prima paginăAnunțuriiunie 2011 › Achiziții publice 03.06.2011
3 iunie 2011

Achiziții publice 03.06.2011

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

3 iunie 2011

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Achizitia serviciilor de proiectare (fazele: PT+CS+DE+DTAC), asistenta tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor in vederea modernizarii si extinderii sediului administrativ al Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Bihor. Valoare estimata: 800,000 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/06/107601.zip

Proiectare si executie construire cladire specialisti in regim p+m in com.remetea mare, jud.Timis. Elaborare proiect tehnic, studii topogarafice, geotehnice, hidrogeologice, detalii de executie, documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor, acorduri, autorizatii de construire, asistenta tehnica din partea proiectantului si Executie lucrari pentru obiectivul construire cladire specialisti in regim p+m in com.remetea mare, jud.Timis. Valoare estimata: 323,000 RON. Restul doc in SEAP
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/06/107577.zip

Proiectare si executie complex multifunctional cu parcaje supraetajate, zona tribunalului oradea. Valoarea estimata fara TVA: 28,745,500 RON. Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare 79 luni incepand de la data atribuirii contractului. Restul documentatiei: in SEAP.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/06/107515.zip