Prima paginăAnunțurimartie 2011 › Rezultatele concursului "Urban ID" organizat de Ambasada Marii Britanii la Bucuresti
18 martie 2011

Rezultatele concursului "Urban ID" organizat de Ambasada Marii Britanii la Bucuresti

Stimate colege,
Stimati colegi,

Transmitem rezultatele concursului "Urban ID" organizat de Ambasada Marii Britanii la Bucuresti.

Cu stima,

18 martie 2011

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus

Filiala Teritoriala Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014, Bucuresti, Romania
tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro

'URBAN ID'

Arhitecti timisoreni aduc solutii urbanistice pe Stadionul National

Doi tineri arhitec?i din Timi?oara au câ?tigat concursul de urbanistica 'Urban ID'al Ambasadei britanice la Bucuresti, cu proiectul 'Mens Sana in Corpore Sano'. Marius Stelian Gaman ?i Ana-Maria Branea au prezentat solu?ia optima de creare a unei identita?i urbane pentru Stadionul Na?ional Lia Manoliu - unul dintre cele mai importante locuri de întâlniri sportive din Bucure?ti.

Câstigatorii vor pleca la Londra în perioada 20 - 23 martie, unde vor vizita Parcul Olimpic ?i se vor întâlni cu reprezentanti ai unor companii britanice de top în domeniul regenerarii urbane.

Premiul II, un Program de Certificare si Training 'Romania Green Building Professional' oferit de Consiliul Român pentru Cladiri Verzi, îi revine Mirunei Pavoni, iar premiul III - o placa video - merge la Ciprian Mateescu. Ambii sunt studen?i la arhitectura, în Bucure?ti.

Inspira?i de abordarea britanica axata pe nevoile comunita?ii ?i dimensiunea ecologica a proiectelor de tipul Parcului Olimpic din Londra, Marius ?i Ana au propus o abordare sustenabila a zonei Arenei la nivel:

a.. ecologic , prin folosirea energiei alternative si recrearea ecosistemelor
b.. social, prin îmbunata?irea sanata?ii fizice ?i a starii generale de bine a utilizatorilor spa?iului ?i încurajarea interac?iunilor sociale, ?i
c.. economic, pentru un maxim de eficien?a ?i impact cu resurse minime si mai ales regenerabile.
'Am pornit de la ideea de a schimba în bine starea actuala a sanata?ii populatiei, ne referim la nivelul alarmant al cre?terii obezita?ii în România, în directa legatura cu diminuarea spa?iului verde pe cap de locuitor si scaderea interesului pentru sport ?i pentru performan?ele sportive na?ionale', au spus câ?tigatorii.

Proiectele au fost jurizate de reprezentanti ai Universitatii de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu Bucuresti, Primaria Municipiului Bucuresti, Primaria Sectorului 2 al Capitalei, Ambasada Marii Britanii ?i Consiliul Român pentru Cladiri Verzi. Criteriile luate în calcul au fost contextualitatea, fezabilitatea, claritatea, originalitatea ?i versatilitatea proiectelor.

Locurile I-III: ideile câstigatoare

Juriul a apreciat pragmatismul, fezabilitatea si complexitatea proiectului câstigator, care a abordat cel mai mare numar de probleme ?i din cele mai multe unghiuri, de exemplu utilizarea ?i configurarea spatiului, ecologie ?i peisagistica. Propunerea a convins prin solutia de men?inere a fondului bogat de vegeta?ie, deja existent, ideea amenajarii unui deal artificial cu func?ie de peluza vara ?i de pârtie de saniu? iarna si, mai ales, accentul pus pe dezvoltarea unor terenuri sportive publice.

Miruna, câ?tigatoarea locului II ?i autoarea proiectului 'Lia Manoliu 4.0', a impresionat juriul prin manifestul împotriva alienarii în fa?a computerelor. Ea a propus crearea unui spa?iu public care sa le ofere utilizatorilor o alternativa la Web 3.0 ?i sa îi ajute sa î?i regaseasca identitatea colectiva, prin restabilirea rela?iei cu mediul înconjurator ?i cu ora?ul în care locuiesc. Miruna a ales un mesaj arhitectural minimal, propunând o axa de legatura între Teatrul de vara ca loc de evenimente publice ?i Turnul de para?utism, un element simbolic extrem de puternic.

Ciprian, ocupantul locului III, a venit cu o idee îndraznea?a care include remodelarea topografiei terenului, prin translatarea suprafe?ei naturale a parcului peste salile de sport ?i cladirile anexe. În plus, el a propus implementarea unui sistem de elemente autonome, dinamice ?i versatile, care sa adaposteasca vizitatorii ziua ?i sa anime parcul pe timp de noapte, prin lumina ?i culoare. Pentru implementarea solu?iilor, Ciprian recomanda folosirea unor materiale naturale, reciclate ?i necostisitoare, cu beneficii în reducerea amprentei de carbon ?i a efectului de insula urbana.

Despre câ?tigatorii marelui premiu

Marius Stelian Gaman ?i Ana-Maria Branea au absolvit Facultatea de Arhitectura în 2009 ?i masteratul de Urbanism în 2010, în cadrul Universita?ii Politehnice din Timi?oara. De 5 ani lucreaza în cadrul Grupului de Cercetare pentru Dezvoltare Durabila Timi?oara, ce apar?ine Faculta?ii de Arhitectura. Cei doi au participat la elaborarea planurilor de amenajare a teritoriilor jude?ene, interora?ene?ti, planuri generale de urbanism ?i studii de densificare urbana. Sunt la al treilea premiu câ?tigat. Marius este cadru didactic asociat la Facultatea de Arhitectura din 2009, iar Ana a început anul acesta un doctorat in Management Urban.

Galerie foto - Solu?iile câ?tigatoare ?i imagini din timpul jurizarii

http://www.flickr.com/photos/ukinromania/sets/72157626159733133/

Mai multe despre concursul 'Urban ID'

http://ukinromania.fco.gov.uk/ro/about-us/working-with-romania/architecture-competition-ro

Link-uri utile

Londra 2012: http://www.london2012.com

Despre Parcul Olimpic din Londra: http://ukinromania.fco.gov.uk/en/visit-uk/london-2012-olympics/going-for-green

Pentru mai multe detalii despre solu?iile câ?tigatoare, urmari?i update-urile de pe website-ul Ambasadei britanice la ukinromania.fco.gov.uk.