Prima paginăAnunțurioctombrie 2008 › Stimati colegi
1 octombrie 2008

Stimati colegi

Stimate colege,
Srimati colegi,

Transmitem anuntul Facultatii de Urbanicm din cadrul U.A.U.I.M privind
organizarea concursului de admitere la master "Peisaj si Teritoriu"
Pentru mai multe detalii va rugam sa consultati materialele care
urmeaza:

Cu stima

1 octombrie 2008

Secretar Executiv.
arh. Cornelia Burcus

Master PEISAJ si TERITORIU

Inscrierea la Masterul PEISAJ si TERITORIU, va avea loc joi, 2 octombrie
2008, intre orele 9,00-11,00, la Secretariatul Facultatii de Urbanism, et.
2, corpul Edgar Quinet, iar admiterea va avea loc joi, 2 octombrie 2008,
intre orele 12,00-14,00, in sala B3. Subiectul propus pe una din temele
afisate (vezi atasament), trebuie comentate din perspectiva profesiei in
care este licentiat candidatul.

Actele necesare pentru inscriere sunt urmatoarele:
- certificat de nastere (legalizat)
- diploma de licenta (original) sau adeverinta de licenta legalizata
- 2 fotografii tip buletin
- taxa de inmatriculare de 50 RON, platita catre BCR Lipscani

Alte informatii se pot gasi la Secretariatul Facultatii de Urbanism 021 30
77 180, precum si la 0723 254 204.

Programul de doi ani al Masterului PEISAJ SI TERITORIU, are 30 locuri (din
care 20 subventionate si 10 cu taxa), adresandu-se nu numai absolventilor de
arhitectura, urbanism si peisagistica, ci si urmatoarelor categorii de
absolventi:

- jurnalistica, litere, comunicare - ptr cei interesati de problematica
actuala urbana (spatiu public, peisagistica, mediu si spatii verzi, peisaj
si teritoriu)
- sociologie - ptr cei cei interesati de problematica sociologiei urbane
- psihologie - ptr cei interesati de problematica psihologiei spatiului
construit/peisajului antropic sau natural
- drept - ptr cei interesati de problematica dreptului urban
- management, marketing - ptr cei interesati de problematica managementului
urban
- constructii, geografie - ptr cei interesati de problematica urbana, a
amenajarii teritoriului, a mediului natural si construit, la nivelul micro,
mezzo si al macropeisajului
- horticultura - ptr cei interesati de problematica peisagisticii (la nivel
micro si macroteritorial, peisaj cultural, peisaj natural si peisaj
antropic, etc)
- silvicultura - ptr cei interesati de problematica rezervatiilor si a
zonelor protejate, protectia si restaurarea patrimoniului natural, etc
- economia mediului, stiinte politice si administratie publica - ptr cei
interesati de problematica urbana, a amenajarii teritoriului, a mediului
natural si construit, la nivelul micro, mezzo si al macropeisajului
- istorie, antropologie, etnografie - ptr cei cei interesati de
problematica istoriei si antropologiei urbane, a evolutiei si protejarii
patrimoniului natural si antropic, precum si a peisajului cultural

Dorinta noastra este de a forma absolventi din diferite domenii, conexe
arhitecturii, urbanismului si peisagisticii, astfel incat sa se poata forma
echipe multidiciplinare pentru cercetari si proiecte europene.
Subiectele propuse pe una din temele afisate, trebuie comentate din
perspectiva profesiei in care este licentiat candidatul.

Universitatea de Arhitectura si Urbanism ''Íon Mincu'' Bucuresti

Facultatea de Urbanism

TEMATICA*

PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE LA MASTER:

PEISAJ SI TERITORIU

1.. Legislatia in domeniul spatiilor verzi in Romania.
2.. Conventia Europeana a Peisajului.
3.. Definirea conceptului de peisaj.
4.. Peisajul urban versus peisaj natural.
5.. Problematica actuala in domeniul Peisajului Cultural.
6.. Stiluri in Peisagistica.

* Nota: Subiectele propuse spre comentariu vor fi dezvoltate de catre
concurent in sensul specializarii finalizate prin licenta.

Coordonator Sectie Peisagistica:

lect. dr. arh. Cerasella Craciun