Prima paginăAnunțuriseptembrie 2008 › Anunt privind emiterea avizelor pentru pensiuni turistice, potrivit masurii 313
15 septembrie 2008

Anunt privind emiterea avizelor pentru pensiuni turistice, potrivit masurii 313

Stimate colege,
Stimati colegi,
 
Transmitem, din partea O.A.R. National, urmatorul anunt privind "emiterea avizelor pentru pensiuni turistice, potrivit masurii 313".
 
Cu stima,
 
15 septembrie 2008
 
Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus
 
 
 
catre filialele teritoriale ale OAR
 
In atentia presedintilor de filiale OAR
 
vezi atasamentul
 
multumesc
 
Ordinul Arhitectilor din Romania
str. Pictor Arthur Verona nr.19, sect.1
010312, Bucuresti, Romania
tel/fax: 021-317 26 34, 35, 0728 872 150
e-mail: office.oar@rdslink.ro
www.oar.org.ro
 
 

CĂTRE

FILIALELE TERITORIALE ALE

ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA

 

REF. Emiterea avizelor pentru pensiuni turistice, potrivit măsurii 313

 

 

Din informațiile primite de la unele filiale teritoriale, ni s-a adus la cunoștință că se solicită emiterea de Avize cu recomandări pentru investiții de tip pensiuni turistice – Măsura 313 – în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală.

 

Până la această dată autoritățile române cu competențe în domeniu nu au lansat programul privind pensiunile turistice. În consecință, nu se va elibera nici un aviz pentru astfel de investiții.

În cazul în care s-au eliberat deja trebuie să aveți în vedere că respectivii solicitanți ai fondurilor europene vor reveni la dumneavoastră pentru eliberarea avizului pentru investiții pe Măsura 313.

 

Ceea ce dumneavoastră ați primit de la OAR – hotărâre a Colegiului director, model de aviz, instrucțiuni de aplicare – se referea numai la Măsura 322.

 

În prezent suntem în negocieri cu reprezentanții Ministerului Agriculturii pentru stabilirea de comun acord a elementelor pe care proiectele pe Măsura 313 (pensiuni turistice) trebuie să le îndeplinească pentru a primi aviz din partea filialelor teritoriale.

 

În datele de 27 aug. și 1 septembrie dl arh. Șerban Sturdza a avut discuții cu reprezentanții Ministerului Agriculturii referitoare la criteriile pe care proiectele de investiții pensiuni turistice trebuie să le îndeplinească în ceea ce privește încadrarea acestora în specificul arhitecturii locale.

 

În perioada 15-17 septembrie 2008 vom încheia un acord cu autoritățile publice române care gestionează fondurile europene pentru investiții turistice, iar în data de 22 septembrie va fi ședință a Colegiului director la care se vor stabili prin hotărâre toate procedurile privind emiterea avizelor pentru investiții pe Măsura 313.

 

Ca și în cazul Măsurii 322, pentru investițiile pe măsura 313 filialele vor emite avize pentru investiții aflate în raza lor de competenț㠖 în funcție de amplasamentul investiției. Subliniem, avizele se emit nu în funcție de filiala din care fac parte arhitecții, ci în funcție de locul amplasamentului investiției.

 

În cazul în care doriți informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați.

 

 

Vă mulțumim.

Cu considerație,

 

 

 

Adriana Tănăsescu

Secretar general