Prima paginăAnunțuriaprilie 2008 › Anunt concurs angajare RUR
8 aprilie 2008

Anunt concurs angajare RUR

Stimate colege,
Stimati colegi,
 
Consiliul Superior al Registrului Urbanistilor din Romania organizeaza concurs pentru ocuparea postului de Consilier la compartimentul Secretariat Comisii.
 
Cu stima,
 
8 aprilie 2008
 
Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus
 
 

Consiliul Superior al Registrului Urbaniștilor din România organizează concurs pentru ocuparea postului de

Cerințe: pregatire superioară, arhitect/urbanist/geograf/inginer, vechime minimum 3 ani, cunoscător al unei limbi străine de circulație internațională, operare PC, cunoaștere legislație în domeniu- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu completările și modificările ulterioare și Hotărârea nr 26/2006 a Consiliului Superior al Registrului Urbaniștilor din România pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism și a Regulamentului referitor la organizarea și funcționarea Registrului Urbaniștilor din România.

Perioada de probă este de 30 zile.

            Dosarele, cuprinzând Curriculum Vitae, cazier judiciar, certificat medical care să ateste faptul că persoana în cauză este apt pentru prestarea acelei munci (conform art. 27 alin. 1 din Codul Muncii ), recomandare de la ultimul loc de muncă care trebuie sa cuprindă în mod obligatoriu caracterizarea profilului profesional și moral al persoanei, toate acestea se vor depune în original, copie după diploma de arhitect/urbanist, sau diploma de licență, copie după cartea de muncă, act de identitate, vor fi depuse la sediul Registrului Urbaniștilor din România, str. Tudor Arghezi nr. 21, et. 6, sector 2, București, tel./fax 021 3118338, până la data de vineri, 11 aprilie 2008, ora 1200.

Tematica concursului va fi pusă la dispoziția solicitanților de către R.U.R.

Concursul pentru ocuparea posturilor va avea loc miercuri 16 aprilie 2008, ora 900 la sediul Registrului Urbaniștilor din România, str. Tudor Arghezi nr. 21, et. 6, sector 2, București, tel./fax 021 3118338 și va consta în probă scrisă, probă orală si interviu.

 

Arh. Liliana Elza PETRISOR
Director executiv
REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA